Online slovník a překladač

Výsledek překladu Convention on International Trade in Endangered Species ***

Počet nalezených překladů: >100 (0.00331 s)

Convention on International Trade in Endangered Species ***

Convention on International Trade in Endangered Species *** [eko.]

convention

společenská zvyklost n:
dohoda n:
konvence n:
shromáždění n:
úmluva n:

trade

obchodovat [eko.]
živnostenský adj:
obchod
pasát n:

zero in on

soustředit se na něco v:
zaměřit se na něco v:
zaměřit na něco v:

species

kmen [eko.]
druh pl. [bio.]
odrůda

international

mezistátní
mezinárodní adj:
internacionál

look in on

zastavit se u
zaskočit ke

endangered species

ohrožený druh
ohrožené druhy [eko.]

break in on

vyrušit [id.]
přerušit [id.]

International Referral System

International Referral System IRS [eko.]
IRS International Referral System [eko.]

International Institute for Environment and Development

IIED International Institute for Environment and Development [eko.]
International Institute for Environment and Development IIED [eko.]

International Geophysical Year

IGY International Geophysical Year [eko.]
International Geophysical Year IGY [eko.]

International Council of Scientific Unions

International Council of Scientific Unions ICSU [eko.]
ICSU International Council of Scientific Unions [eko.]

International Commission on Radiological Protection

ICRP International Commission on Radiological Protection [eko.]
International Commission on Radiological Protection ICRP [eko.]

International Board for Plant Genetic Resources

IBPGR International Board for Plant Genetic Resources [eko.]
International Board for Plant Genetic Resources IBPGR [eko.]

International Biological Programme

IBP International Biological Programme [eko.]
International Biological Programme IBP [eko.]

International Atomic Energy Agency

IAEA International Atomic Energy Agency [eko.]
International Atomic Energy Agency IAEA [eko.]

General Agreement on Tariffs and Trade

General Agreement on Tariffs and Trade GATT [eko.]
GATT General Agreement on Tariffs and Trade [eko.]

Convention on the Conservation of Antarctic ***

CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

Consultative Group for International Agricultural ***

Consultative Group for International Agricultural *** [eko.]
CGIAR Consultative Group for International Agricultural *** [eko.]

woody species

dřevina [eko.]

trade-in

koupě na protiúčet

trade in sth

obchodovat s čím

trade in st

obchodovat s čím

trade in

dát na protiúčet

trade discount

obchodní rabat

trade balance (balance of trade)

obchodní bilance (rovnováha) [eko.]

timber species

dřeviny n:

stock-in-trade

často používané nářadí

species richness

druhové bohatství [eko.]

species diversity

druhová pestrost [eko.]

selective species

selektivní druh [eko.]

preferential species

preferenční druh [eko.]

international trade

mezinárodní obchod [eko.]

international scale

mezinárodní měřítko

international reserves

mezinárodní rezervy [eko.]

international money market

mezinárodní měnový trh [eko.]

international law

mezinárodní zákon [eko.]

international franchise agreements

mezinárodní dohody o koncesích [eko.]

international commodity agreements

mezinárodní dohody o komoditách [eko.]

free trade

svobodný obchod

endemic species

endemický druh [eko.]

endangered taxon

ohrožený druh (živočichů, rostlin) [eko.]

endangered

ohrožený

come on in

vstupte

balance of trade /trade balance/

obchodní bilance /rovnováha/ [eko.]

area of species

areál druhu [eko.]

Paris Convention

Paris Convention [eko.]

London Dumping Convention

London Dumping Convention [eko.]

International Years of the Quiet Sun

IQSY International Years of the Quiet Sun [eko.]

International Year of the Quiet Sun

International Years of the Quiet Sun IQSY [eko.]

International Union for Corservation of Nature ***

IUCN International Union for Conservation of Nature *** [eko.]

International Union for Conservation of Nature ***

International Union for Conservation of Nature *** [eko.]

International Phonetic Alphabet

Mezinárodní fonetická abeceda n:

International Monetary Fund /IMF/

Mezinárodní měnový fond [eko.]

International Labour Organization /ILO/

Mezinárodní organizace práce [eko.]

International Labor Organization

Mezinárodní organizace práce

International Hydrological Decade

International Hydrological Decade [eko.]

International Geosphere-Biosphere Programme

International Geosphere-Biosphere Programme [eko.]

International Geophysical Cooperation

International Geophysical Cooperation [eko.]

International Finance Corporation

Mezinárodní peněžní korporace [eko.]

International Energy Agency (IEA).

mezinárodní agentura pro energii [eko.]

International Commodities Clearing House /ICCH/

Mezinárodní komoditní clearingový dům [eko.]

International Bank for Reconstruction and Development

Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj [eko.]

IPA (International Phonetic Alphabet)

mezinárodní fonetická abeceda n: [zkr.]

Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution [eko.]

General Agreement on Tariffs and Trade /GATT/

Všeobecná dohoda o clech a obchodu [eko.]

Endangered Species Act

Endangered Species Act [eko.]

Convention to Protect the Ozon Layer

Convention to Protect the Ozon Layer [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

Convention on International Trade in Endangered ***

CITES Convention on International Trade in Endangered *** [eko.]

Convention for the Prevention of Marine Pollution ***

Convention for the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena