Online slovník a překladač

Výsledek překladu a babe in arms

Počet nalezených překladů: >100 (0.0026 s)

a babe in arms

malé dítě

babe

nemluvně n:
holka n:
miláček n:
děťátko n:
brouček n:
děvče n:

arms

zbraně
zbrojní adj:
paže n:
náručí
výzbroj

in-road

zásah
vpád
zasahování
nájezd

in question

předmětný adj:
dotyčný adj:
zmíněný
příslušný adj:

in

uvnitř
dovnitř n:
ve (loc)
v (loc)

lead-in

uvedení n:
svod n:
úvodní poznámka

in-house

podomácku
vnitropodnikový
domácí

keep in

udržovat v:
uchovávat

interest in

zájem o
podíl v n:

in-group

zasvěcenci
zájmová skupina

in writing

písemně
písemnou cestou

in use

v užívání
používaný

in tune

naladěný adj:
v souzvuku

in short

zkrátka
slovem

in addition

navíc
dodatečně

in a trice

na jeden zátah [fráze]
okamžitě [fráze]

in a stew

v rozpacích
v bryndě

in a nutshell

v kostce [fráz.]
ve zkratce

up in arms

ve zbrani

man-at-arms

voják ve zbroji

let in

pustit dovnitř

lead in

vyústit v:

lay in

zásobit se

kick in

rozkopnout v:

jump in

naskočit v:

jam in

vecpat v:

involved in

spojený s

inhere in

nacházet se v

in-tray

box na nevyřízené dokumenty

in-store

skladový adj:

in-service

během práce

in-process

rozpracovaný adj:

in-patient

hospitalizovaný pacient

in-law

příbuzní ze strany partnera n:

in-joke

vtip pro zasvěcené

in-flight

prováděný za letu

in-depth

hloubkový adj:

in-car

umístěný ve voze

in-between

mezi adv:

in words

slovy

in vivo

zaživa n:

in vitro

in vitro

in vain

nadarmo

in turn

pro změnu

in touch

ve spojení n:

in toto

vcelku

in total

dohromady

in time

včas

in step

ve fázi

in situ

na místě adv:

in singles

jednotlivé adj:

in silence

mlčky

in sight

v dohledu

in action

v akci

in absentia

v nepřítomnosti

in a word

slovem

in a way

způsobem

go in

vejít

coat of arms

erb

arms sideways raise

upažit v:

arms race

závody ve zbrojení

arms forward raise

předpažit v:

arms control

kontrola zbrojení n:

arms close the body

připažit v:

a babe in the woods

bezbranná osoba n:

C-in-C

vrchní velitel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena