Online slovník a překladač

Výsledek překladu a piece of cake

Počet nalezených překladů: >100 (0.00288 s)

a piece of cake

lehký úkol

cake

spéci se v:
dort n:
buchta n:
dívka v:
zákusek
bochník n:
sušenka n:
moučník
vdolek n:
koláč n:

of

od n:
ze
vyjádření druhého pádu
z
na n:

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

sponge cake

bábovka
piškotový dort
piškot

come of

upadnout
konat
dopadnout

say my piece

sehrát svou roli [idiom]
říci si svoje [idiom]

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

piece of homework

domácí úloha
domácí úkol

piece

kus n:
kousek n:

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

a piece of the action

podíl na kořisti
podíl na zisku

whole piece

celek n:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

two-piece

dvoudílný adj:

three-piece

třídílný adj:

sponge-cake

piškotová buchta

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

shaped piece

tvarovka n:

set piece

volné kopy [sport.]

set of

soubor n:

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pound cake

piškot

piece of the action

podíl

piece of string

špagát

piece of news

zpráva

piece of luggage

zavazadlo

piece of knowledge

poznatek

piece of information

údaj

piece of flattery

lichotka

piece of baggage

zavazadlo

piece goods

kusové zboží

outside of

vnější část

out of

mimo adv:

one-piece

jednodílný adj:

of your

vaší

of works

děl

of these

těchto

of such

takových

of something

něčeho

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

madeira cake

bábovka

knee piece

koleno n: [tech.]

gugelhupf cake

bábovka

griddle cake

lívanec n:

give someone a piece of mind

říct někomu něco (negativního) od srdce [fráz.]

forged piece

výkovek

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

christmas cake

vánočka n:

cake shop

cukrárna

cake of

kus něčeho

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

all of a piece

v jednom kuseJK

a piece of piss

lehký úkol

a piece of news

novinářská zpráva

a piece of my mind

mnou udělená kritika n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena