Online slovník a překladač

Výsledek překladu a pocket of resistance

Počet nalezených překladů: >100 (0.00291 s)

a pocket of resistance

malá skupina odpůrců

resistance

odporový adj:
rezistence
odboj
odpor
resistence n:
odolnost
odolnost (látky ve vodě) [eko.]

of

od n:
na n:
vyjádření druhého pádu
ze
z

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

pocket

vak n:
kapesní adj:
kapsa n:

of course

samozřejmě
pochopitelně
ovšem

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

come of

upadnout
konat
dopadnout

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

plant resistance to pests

odolnost rostliny proti škůdcům [eko.]
vzdornost rostliny proti škůdcům [eko.]

plant resistance to diseases

odolnost rostliny proti chorobám [eko.]
vzdornost rostliny proti chorobám [eko.]

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

vest-pocket

kapesní adj:

vest pocket

kapesní adj:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

specific plant resistance

specifická odolnost rostliny [eko.]

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

resistance of substance

odolnost látky [eko.]

resistance of landscape

odolnost krajiny [eko.]

receipt of

příjem

put up resistance

vzepřít se v:

pocket-size

kapesní adj:

pocket-money

kapesné n:

pocket-knife

kapesní nůž n:

pocket-book

zápisník n:

pocket money

kapesné

pocket knife

kapesní nůž

pocket edition

kapesní vydání

pocket dictionary

kapesní slovník

pocket calculator

kapesní kalkulačka

plant age resistance

fázová odolnost rostlin [eko.]

passive resistance

pasivní odpor

outside of

vnější část

out-of-pocket

placený z vlastní kapsy

out of

vedoucí z

organism resistance to pesticides

odolnost organismu proti pesticidům [eko.]

organism resistance

odolnost organismu [eko.]

oligogenic plant resistance

oligogenní odolnost rostliny [eko.]

ohmic resistance

ómický odpor n: [el.]

of works

děl

of these

těchto

of such

takových

of my

mého

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

non-specific plant resistance

nespecifická odolnost rostliny [eko.]

non-resistance

neodporování n:

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

matter resistance

rezistence látky [eko.]

input resistance height of drain tile

vstupní odporová výška drenážní trubky [eko.]

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

diminutive of

dívenka

courtesy of

... jsou od

cake of

kus něčeho

burn a hole in your pocket

nutkání utrácet peníze

become of

co pak stalo s ...?

bearing resistance

únosnost n:

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

air pocket

vzduchová kapsa

acquired resistance to pesticides

získaná odolnost organismu k pesticidům [eko.]

abrasion resistance

pevnost v oděru [tech.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena