Online slovník a překladač

Výsledek překladu a touch of

Počet nalezených překladů: >100 (0.00143 s)

a touch of

příznaky nějaké nemoci

touch

zavadit v:
osahávat v:
omak n:
ohmatávat v:
ohmatat v:
ohmatání n:
kontakt n:
hmatat v:
dotyk n:
dotknutí n:
dotek n:
dotýkat se v:
dotknout se
hmat n:
sáhnout v:

of

z
vyjádření druhého pádu
od n:
ze
na n:

touch up

upravit v:
retušovat v:
opravit v:
poopravit v:

sort of

trochu
jaksi
tak nějak
více méně

out of

mimo adv:
ze conj:
z conj:
vedoucí z

of course

pochopitelně
ovšem
samozřejmě

dispose of

vyřídit v:
zbavit se
naložit s

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

touch on

dotýkat se v:
naťuknout v:

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vaší
vašeho

diminutive of

dívka
dívenka

woman's touch

ženská ruka (v domácnosti) n:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

touch-typist

písař píšící naslepo

touch-type

psát na stroji naslepo

touch-and-go

riskantní adj:

touch wood

zaklepat na dřevo

touch screen

dotyková obrazovka n:

touch off

spustit v:

touch down

dosednout v:

talk of

hovořit o

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

of works

děl

of these

těchto

of such

takových

of our

naší

of others

ostatních

of my

mého

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

keep in touch

být v kontaktu

in touch

ve spojení n:

get in touch

ozvat se

full of

plno

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

be in touch

stýkat se

aware of

vědom si

avid of

lačný čeho v:

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

approve of

schvalovat co [id.]

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

a soft touch

osoba neumějící odmítnout

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena