Online slovník a překladač

Výsledek překladu in corpore

Počet nalezených překladů: >100 (0.00257 s)

in-road

zasahování
nájezd
vpád
zásah

in question

příslušný adj:
předmětný adj:
dotyčný adj:
zmíněný

in

v (loc)
dovnitř n:
ve (loc)
uvnitř

lead-in

uvedení n:
svod n:
úvodní poznámka

in-house

podomácku
vnitropodnikový
domácí

in a flash

bleskově
bleskurychle
v cuku letu

hang in

vydržet v:
nepolevit v:
nevzdat to

hand in

doručit v:
odevzdávat
odevzdat

go in

vcházet
vejít
vjet

keep in

udržovat v:
uchovávat

interest in

zájem o
podíl v n:

in-group

zasvěcenci
zájmová skupina

in writing

písemně
písemnou cestou

in use

používaný
v užívání

in tune

naladěný adj:
v souzvuku

in time

časem
včas

in short

zkrátka
slovem

in addition

navíc
dodatečně

in a trice

na jeden zátah [fráze]
okamžitě [fráze]

in a stew

v rozpacích
v bryndě

in a nutshell

v kostce [fráz.]
ve zkratce

in a jiffy

za okamžik
za moment

hold in

krotit v:
kontrolovat v:

hammer in

prorazit v:
vtloukat do hlavy

lead in

vyústit v:

lay in

zásobit se

kick in

rozkopnout v:

jump in

naskočit v:

jam in

vecpat v:

involved in

spojený s

inhere in

nacházet se v

in-tray

box na nevyřízené dokumenty

in-store

skladový adj:

in-service

během práce

in-process

rozpracovaný adj:

in-patient

hospitalizovaný pacient

in-law

příbuzní ze strany partnera n:

in-joke

vtip pro zasvěcené

in-flight

prováděný za letu

in-depth

hloubkový adj:

in-car

umístěný ve voze

in-between

mezi adv:

in words

slovy

in vivo

zaživa n:

in vitro

in vitro

in vain

nadarmo

in touch

ve spojení n:

in toto

vcelku

in total

dohromady

in step

ve fázi

in situ

na místě adv:

in singles

jednotlivé adj:

in silence

mlčky

in sight

v dohledu

in power

u moci

in point

typický

in place

na místě

in advance

předem

in action

v akci

in absentia

v nepřítomnosti

in a word

slovem

in a way

způsobem

hem in

obklíčit v:

C-in-C

vrchní velitel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena