Online slovník a překladač

Výsledek překladu non troppo

Počet nalezených překladů: >100 (0.00226 s)

non-resident

nerezident n:
ten, kdo neobývá
nerezidentní [it.]

non-verbally

mimoverbálně
neverbálně

non-stop

bez zastávky
nepřetržitý adj:

non-party

bezpartijní adj:
nestranický adj:

non-interference

nezasahování n:
nevměšování se

non-compliance

nevyhovění n:
nesoulad

non-committal

vyhýbavý adj:
nic neříkající adj:

non-combatant

civilista n:
nebojující příslušník vojska n:

non sequitur

nelogické
nevyplývá

non-white

barevný člověk

non-violent

nenásilný adj:

non-violence

nenásilí

non-verbal

mimoverbální adj:

non-user

neuživatelský adj:

non-urgent

nenaléhavé adj:

non-uniform

nestejnorodý

non-transferable

nepřenosný adj:

non-toxic

netoxický adj:

non-technical

netechnický adj:

non-taxable

nezdanitelný [eko.]

non-starter

neúspěšný člověk

non-standard

nestandardní adj:

non-specific

neurčitý adj:

non-specialist

neprofesionál n:

non-smoker

nekuřák

non-slip

neklouzavý adj:

non-sexual

bezpohlavní adj:

non-scientist

nevědec

non-scientific

nevědecký

non-returnable

nevratný

non-resistance

neodporování n:

non-repudation

nepopiratelnost [it.]

non-renewable

neobnovitelný

non-proliferation

nešíření n:

non-profit

neziskový adj:

non-professional

neprofesionální

non-productive

neproduktivní

non-political

nepolitický adj:

non-physical

nehmotný adj:

non-payment

neplacení n:

non-partisan

nestranný adj:

non-participation

neúčast

non-participating

neúčastnící se

non-observance

nedodržení n:

non-nuclear

beznukleární adj:

non-negotiable

nevyjednavatelný

non-natural

nepřírodní

non-moral

nemorální

non-metallic

nekovový

non-member

nečlen

non-logical

nelogický

non-linearity

nelineárnost

non-linear

nelineární adj:

non-ionic

neionogenní

non-invasive

nevyžadující narušení kůže

non-interventionist

neintervencionista n:

non-intervention

nezasahování n:

non-human

nelidský adj:

non-holistic

neholistický [eko.]

non-functional

nefunkční

non-fictional

nefiktivní

non-fiction

literatura faktu

non-ferrous

neželezný adj:

non-existent

neexistující adj:

non-exclusion

nevylučitelnost [eko.]

non-event

neúspěch

non-essential

nepodstatný adj:

non-driver

ne-řidič

non-destructive

neničivý

non-delivery

nedoručení

non-dazzling

antireflexní

non-controversial

nekontroverzní

non-contentious

nesporný adj:

non-content

osoba hlasující proti návrhu

non-belligerency

válečný stav

non-believer

nevěřící

non-availability

nedostupnost

non-attendance

neúčast n:

non-appearance

nedostavení se

non-alignment

neangažovanost n:

non-aligned

neutrální adj:

non-aggressive

neagresivní

non-aggression

neútočení n:

non-addictive

nevyvolávající závislost

non-acceptance

nepřijmutí

non-English

neanglický

non-Congressional

nekongresový

non-Communist

nekomunista

non-Catholic

nekatolický

non

ne

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena