Online slovník a překladač

Výsledek překladu of honour

Počet nalezených překladů: >100 (0.00148 s)

of honour

čestný

honour

počestnost
pocty n:
ctnostnost
důstojnost
čest
uznávat
honorovat v:
cti (gen)
pocta

of

z
na n:
od n:
vyjádření druhého pádu
ze

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

out of

vedoucí z
mimo adv:
z conj:
ze conj:

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

think of

pomyslit si
pomyslet si

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mojí
mého

lots of

hodně,spousta
hodně

diminutive of

dívenka
dívka

come of

dopadnout
konat

claim the honour of being the first

nárokovat si prvenství
činit si nárok na prvenství

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unheart-of

bezpříkladný adj:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

a number of

řada

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena