Online slovník a překladač

Výsledek překladu off-beat

Počet nalezených překladů: >100 (0.00241 s)

off-beat

neobvyklý adj:

beat

tep n:
vyklepat v:
tlukot n:
tempo n:
takt n:
rána n:
předstihnout v:
beatový adj:
šlehat v:
beat/beat/beaten v: [neprav.]
bil (past)
udeřit
bít
předčit v:
úder n:
klepat v:

set off

dát vyniknout
oddělit
roznítit např. nálož
přivést k výbuchu např. nálož
odpálit např. nálož
zvýraznit
zdůraznit
vyvolat
vyrazit na cestu
vydat se
vyčlenit v:
rozjet se
být příčinou začátku

off

vypnutý adj:
pryč n:
se
z
s
ze
vypnuto

run off

odběhl
odběhnout
vytisknout v:
kopírovat v:
xeroxovat v:

rip off

podvádět [slang.]
šidit [slang.]
okrást [slang.]
krást [slang.]

beat down

pražit (slunce)
padat (světlo)
lít (déšť)
vyšlapat v:

beat about

mrskat se
šátrat v:
prohledávat v:
slídit v:

reel off

odmotat v:
odvíjet v:
odříkat v:

beat a retreat

bít na poplach
udělat poplach
vyklidit pole

sawn-off

s upilovanou hlavní adj:
zkrácený adj:

run-off

odtékající potoky dešťové vody
přetok

round off

zaokrouhlit v:
zakulatit v:

ripped off

ošizený adj:
odtrhnul

rip-off

krádež
zlodějna n:

rake off

shrábnout v:
odhrabat v:

beat up

zmlátit v:
zbít

beat it

vypadni [amer.]
zmiz! [amer.]

separate off

oddělit v:

sawed-off

upilovaný

rush off

vyřítit se

rub off

obrousit v:

roll off

drmolit v:

roar off

odjet v:

rinse off

spláchnout v:

rake-off

brát peníze v:

dead-beat

k smrti unavený

beat-up

otlučený adj:

beat your time

přebrat přítelkyni

beat your head against a stone wall

chtít prorazit hlavou zeď

beat up on

zbít někoho

beat the rap

uniknout spravedlnosti

beat the pants off

s převahou porazit

beat on

bouchat v:

beat in

vtloukat v:

beat back

zahnat v:

beat at

bouchat v:

beat around the bush

výmluvně mluvit

beat a hasty retreat

utéci

beat a drum

bubnovat v:

beat a dead horse

házet hrách na zeď

beat (past)

bil

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena