Online slovník a překladač

Výsledek překladu off-licence

Počet nalezených překladů: >100 (0.00252 s)

off-licence

prodej lihovin přes ulici

set off

být příčinou začátku
dát vyniknout
oddělit
podtrhnout
rozjet se
vyčlenit v:
vydat se
vyrazit na cestu
vyvolat
zdůraznit

off

vypnutý adj:
pryč n:
vypnuto
z
se
s
ze

run off

kopírovat v:
vytisknout v:
odběhnout
odběhl
xeroxovat v:

sell off

vyprodat v:
odprodat v:
rozprodat v:
rozprodávat v:

rip off

podvádět [slang.]
šidit [slang.]
okrást [slang.]
krást [slang.]

licence

licence n:
řidičský průkaz
povolení n:
povolení, licence [eko.]

reel off

odmotat v:
odříkat v:
odvíjet v:

pair off

spárovat v:
dohodit v:
dát dohromady v:

on-off

zapnout-vypnout
spínač mající dvě pozice
přerušovaný adj:

seal off

zablokovat v:
zatarasit v:

sawn-off

s upilovanou hlavní adj:
zkrácený adj:

run-off

odtékající potoky dešťové vody
přetok

round off

zakulatit v:
zaokrouhlit v:

ripped off

ošizený adj:
odtrhnul

rip-off

krádež
zlodějna n:

rake off

odhrabat v:
shrábnout v:

raffle off

zbavit se něčeho v tombole [idiom]
dát do tomboly [idiom]

pay off

vyplatit v:
splatit v:

pass off

probíhat v:
udát se

off-white

šedobílý adj:
našedlý adj:

off-stage

za scénou
v zákulisí

export licence

vývozní licence /povolení/ [eko.]
vývozní licence [eko.]

driving licence

řidičák n:
řidičský průkaz n:

separate off

oddělit v:

send-off

přijít se rozloučit

send off

odeslat v:

sell-off

odprodej

see off

vyprovodit v:

sawed-off

upilovaný

rush off

vyřítit se

rub off

obrousit v:

roll off

drmolit v:

roar off

odjet v:

rinse off

spláchnout v:

rake-off

brát peníze v:

rail off

oddělit plotem

put off

odradit v:

partition off

rozdělit v:

pare off

odkrojit v:

pan off

proplachovat v:

one-off

jednorázový adj:

off-spring

sekundární částice

off-season

mimo sezónu

off-screen

mimo plátno

off-road

terénní adj:

off-piste

mimo sjezdovku

off-peak

mimošpičkový adj:

off-load

vykládat náklad

off-line

mimo síť

licence plate

SPZ

import licence

dovozní licence [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena