Online slovník a překladač

Výsledek překladu off-spring

Počet nalezených překladů: >100 (0.00251 s)

off-spring

sekundární částice

set off

oddělit
spustit např. nálož
přivést k výbuchu např. nálož
roznítit např. nálož
zapálit např. nálož
vybuchnout např. nálož
spustit např. zbraň
odpálit např. nálož
zdůraznit
být příčinou začátku
zvýraznit
vyvolat
vyrazit na cestu
vydat se
vyčlenit v:
rozjet se
podtrhnout
dát vyniknout

spring

jarní adj:
táhnout
popud
trhat
klenout
úsvit
skočit
ohnout
pramen n:
zdroj
péro
pružina n: [tech.]
jaro
zřídlo
spring/sprang/sprung v: [neprav.]

off

z
vypnutý adj:
ze
s
se
pryč n:
vypnuto

sell off

vyprodat v:
rozprodávat v:
rozprodat v:
odprodat v:

spring-clean

gruntovat v:
důkladný úklid

spring up

vyskočit v:
vyrazit v:

spring of water

pramen
zřídlo

seal off

zablokovat v:
zatarasit v:

sawn-off

zkrácený adj:
s upilovanou hlavní adj:

run-off

odtékající potoky dešťové vody
přetok

push off

odejít v: [přen.]
zmizet v: [přen.]

pull off

strhnout v:
strhl v:

piss off

vypadni [slang.]
srát (=zlobit) v: [slang.]

pension off

penzionovat v:
poslat do důchodu v:

on-off

spínač mající dvě pozice
přerušovaný adj:

hot spring

vřídlo
horký pramen

spring-loaded

odpružený adj:

spring-cleaning

jarní úklid

spring to

přiskočit v:

spring reservoir

pramenní jímka [eko.]

spring onion

jarní cibulka n:

spring fever

jarní únava n:

spring equinox

jarní rovnodennost [fráz.]

spring chicken

mladé kuře

separate off

oddělit v:

send-off

přijít se rozloučit

send off

odeslat v:

sell-off

odprodej

see off

vyprovodit v:

sawed-off

upilovaný

rush off

vyřítit se

run off

xeroxovat v:

rip-off

krádež

rake off

odhrabat v:

pop off

umřít

polish off

zbaštit v:

play-off

play-off

pissed off

naštvaný adj: [vulg.]

pick off

odstřelovat v:

peel off

odloupnout v:

peed off

nasraný na (někoho/něco) adj: [vulg.]

karst spring

krasový pramen [eko.]

intermittent spring

intermitentní pramen [eko.]

erosion spring

erozní pramen [eko.]

epizoitic spring

epizoidický pramen [eko.]

contact spring

kontaktní pramen [eko.]

artesian spring

artézský pramen [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena