Online slovník a překladač

Výsledek překladu old times

Počet nalezených překladů: 69 (0.00088 s)

old times

staré časy n:

old

stár adj:
starý adj:
stará adj:

many times

mnohdy
mockrát
mnohokrát

times

krát n: [mat.]
časy

several times

několikrát
víckrát

old-timer

veterán n:
stařík n:

old man

stařec n:
kmet n:

old age

staroba n:
starobní adj:

behind the times

zaostalý [id.]
staromódní [id.]

year old

letý

twenty-two year old

dvaadvacetiletý

three times

třikrát

ten times

desetkrát

so many times

tolikrát

old-world

týkající se dávné Evropy

old-time

starodávný adj:

old-style

zastaralý adj:

old-maidish

staropanenský adj:

old-gold

tmavě žlutá barva n:

old-fashionedness

staromódnost n:

old-fashioned

staromódní adj:

old-age

starobní adj:

old woman

stará adj:

old timer

veterán n:

old style font

starodávné písmo n:

old school

stará škola

old salt

námořník n:

old nick

ďábel n:

old maid

stará panna n:

old lady

matka n:

old gold

tmavě žlutá barva n:

old geezer

dědek n:

old flame

dávná láska n:

old fashioned

staromódní adj:

old boy

kamarád n:

of an old

starého

nine times out of ten

devětkrát z deseti

my old girl

stará adj:

more times

víckrát

innumerable times

nesčetněkrát

grow old

zestárnout v:

get old

zestárnout

fourteen-year-old

čtrnáctiletý

four times

čtyřikrát

five times

pětkrát

at the ripe old age

velmi starý

at other times

jindy

any old thing

jakékoli slovo

an old warhorse

veterán n:

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

age-old

letitý adj:

a million times

mnohokrát, často adv:

a hundred times

stokrát

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

Old Town of Prague

Staré Město

Old Town

staroměstský adj:

Old Testament

Starý zákon n: [jmén.]

Old Miss

Stará slečna [žert.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena