Online slovník a překladač

Výsledek překladu on behalf of

Počet nalezených překladů: >100 (0.00326 s)

on behalf of

jménem

on

na programu
při
u
v
na
ve

bear on

týkat se čeho
souviset s
opírat se o
týkat se v:

lean on

opřít se o
opírat se
opřít o

call on

vyzvat v:
nazývat
stavit se v:

on schedule

ve lhůtě
v termínu

on purpose

záměrně
schválně

on fire

v ohni
hořící adj:

on duty

ve službě
na stráži adj:

on call

bez výpovědi
okamžitě

on approval

na zkoušku
se souhlasem

on account of

pro conj:
kvůli conj:

looker-on

přihlížející adj:
divák n:

look on

přihlížet na
dívat se na

live on

živit se v:
přežívat v:

bring on

přivodit v:
způsobit v:

border on

sousedit s
hraničit v:

behalf

prospěch n:
podpora n:

bank on

počítat s
spoléhat se na n:

Convention on the Conservation of Antarctic ***

CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

stick on

přilepit na

on-off

přerušovaný adj:

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on top of (that)

kromě toho

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on one's behalf

jménem

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on deck

na palubu

on business

za účelem

on board

na palubě

on air

při vysílání adv:

on Monday

v pondělí

of each of

každého

of a number of

počtu

odds-on

pravděpodobný adj:

move on

jít dále

mount on

namontovat v:

mid-on

pozice hráče v kriketu

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

lookers-on

přihlížející n: pl.

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

have on

mít na

frown on

mračit se na

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

come on

objevit se

come down on like a ton of bricks

tvrdě potrestat

build on

stavět na

bolt-on

našroubovatelný adj:

bet on

vsadit na n:

beat on

bouchat v:

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

be on

být zapnutý

based on

na základě

bang on

bouchat v:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution

Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution [eko.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena