Online slovník a překladač

Výsledek překladu on his own

Počet nalezených překladů: >100 (0.00265 s)

on his own

sám adj:

on

ve
při
na programu
v
na
u

one´s own

svůj
vlastní
své (cases of)
svá (fem/neuter pl)
svoje (various cases)

his

svém n:
svého
jeho
svému

on-screen

televizní adj:
jsoucí na obrazovce
filmový adj:

on-off

přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout

lean on

opřít se o
opřít o
opírat se

own up

doznat v:
přiznat se k

on time

včas
přesně

on schedule

ve lhůtě
v termínu

on purpose

záměrně
schválně

live on

přežívat v:
živit se v:

keep on

zůstávat v:
zaměstnávat dále

give the devil his due

být spravedlivý/rovný i k nepříteli v:
dát každému, co jeho jest v:

upon his arrival

při jeho příchodu

took off his shoes

zul se

paddle your own canoe

hleď si svého [fráz.]

own

vlastnit v:

one's own

svoji (f sg/ma nom pl)

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on your own

po tvém

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on their own

sami adj:

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on my own

vlastní

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on her own

sama adj:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on deck

na palubu

on Monday

v pondělí

of his own

sám adj:

of her own

sama adj:

not one´s own

nevlastní

mind your own business!

hleď si svýho! [fráz.]

look on

přihlížet na

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

hold one's own

trvat na svém

his eyes are bigger than his belly

oči by jedly ale žaludek nemůže [fráz.]

get his prints

sejmi jeho otisky

cut your own throat

být svým nejhorším nepřítelem

come into your own

nalézt svůj talent

caught with his pants down

chycen při činu

call his bluff

říci na rovinu

butter wouldn't melt in his mouth

dobrý řečník

born with a silver spoon in his mouth

urozený adj:

be out on his (her) own

nebýt ve své kůži v:

bark is worse than his bite

štěká ale nekouše [id.]

ate his fill

najedl se v:

at the top of his voice

hlasitě křičí

all his marbles

rozumně

after one's own heart

podle něčího gusta [id.]

accord of one's own

dobrovolně adj:

a shadow of his former self

být mnohem hubenější

a man's home is his castle

pánův dům je jeho hrad

a fool and his money are soon parted

hýřil brzy nemá nic

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

HMS (His Majesty Ship)

loď jeho veličenstva [zkr.] [voj.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena