Online slovník a překladač

Výsledek překladu on principle

Počet nalezených překladů: >100 (0.00246 s)

on principle

ze zásady

on

na programu
ve
při
u
v
na

principle

podstata n:
poučka n:
zásada n:
princip n:

on-screen

televizní adj:
jsoucí na obrazovce
filmový adj:

on-off

spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout
přerušovaný adj:

lean on

opřít se o
opřít o
opírat se

keep on

setrvat v
zaměstnávat dále
zůstávat v:

hold on

vytrvat v:
přidržet v:
počkat v:

on-stage

na scéně
jevištní adj:

on time

včas
přesně

on schedule

v termínu
ve lhůtě

on purpose

záměrně
schválně

on fire

v ohni
hořící adj:

on call

okamžitě
bez výpovědi

on approval

se souhlasem
na zkoušku

looker-on

divák n:
přihlížející adj:

look on

přihlížet na
dívat se na

live on

přežívat v:
živit se v:

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

hit on

narazit na n:
balit (někoho) v: [slang.]

hinge on

záviset na
záležet na

sustainability principle

princip udržitelnosti [eko.]

property-rights principle

princip vlastnických práv [eko.]

pack on

nabalit v:

on-stream

pracovat efektivně přisl.

on-site

místní adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on duty

ve službě

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on deck

na palubu

on business

za účelem

on board

na palubě

on air

při vysílání adv:

on Monday

v pondělí

lookers-on

přihlížející n: pl.

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

internal model principle

princip vnitřního modelu

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

full cost principle

princip úplných nákladů [eko.]

cost-effectiveness principle

princip efektivnosti nákladů [eko.]

convergence principle

princip konvergence [eko.]

beneficiary-compensates principle.

princip kompenzace příjemcem [eko.]

acceptability principle.

princip přijatelnosti [eko.]

Rawlsian Difference Principle

Rawlsianův princip rozdílu [eko.]

Precautionary principle

Princip předběžné opatrnosti n: [eko.]

Polluter Pays Principle, PPP.

princip, že znečišťovatel platí [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena