Online slovník a překladač

Výsledek překladu on relief

Počet nalezených překladů: >100 (0.00237 s)

on relief

na podpoře

relief

kontrast
podpora, ulehčení [eko.]
vysvobození
odpočinek
střídání stráže
reliéf
plastika
obrys
profil
osvobození
posila
pomoc
podpora materiální
ulehčení
úleva
útěcha
střídání
odlehčení

on

ve
u
při
na
v
na programu

on-screen

filmový adj:
jsoucí na obrazovce
televizní adj:

on-off

přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout

lean on

opřít se o
opřít o
opírat se

keep on

zůstávat v:
zaměstnávat dále
setrvat v

pass on

předat v:
postoupit v:

on-stage

jevištní adj:
na scéně

on time

včas
přesně

on schedule

ve lhůtě
v termínu

on purpose

záměrně
schválně

on fire

hořící adj:
v ohni

looker-on

divák n:
přihlížející adj:

look on

přihlížet na
dívat se na

live on

přežívat v:
živit se v:

knock on

faul v rugby
řetězový adj:

tax relief

daňová úleva

relief valve

ventil, přepouštěcí n:

relief map

reliéfová mapa n:

pick on

dobírat si v:

paid-on

záloha n:

pack on

nabalit v:

on-stream

pracovat efektivně přisl.

on-site

místní adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on probation

na zkoušku

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on duty

na stráži adj:

on deck

na palubu

on board

na palubě

on Monday

v pondělí

mid-on

pozice hráče v kriketu

lookers-on

přihlížející n: pl.

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

hold on

počkat v:

breathe a sigh of relief

cítit pocit úlevy

bas-relief

basreliéf n:

bas relief

basreliéf n:

administer relief

poskytnout pomoc

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena