Online slovník a překladač

Výsledek překladu on request

Počet nalezených překladů: >100 (0.00124 s)

on request

na žádost adv:

request

žádost n:
prosba n:
prosit v:
žádat v:
požadavek
zažádat
poprosit v:
požádat

on

při
na programu
v
u
ve
na

on-screen

filmový adj:
televizní adj:
jsoucí na obrazovce

on-off

přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout

lean on

opřít se o
opřít o
opírat se

keep on

zaměstnávat dále
setrvat v
zůstávat v:

hold on

vytrvat v:
přidržet v:
počkat v:

on-stage

na scéně
jevištní adj:

on time

včas
přesně

on schedule

v termínu
ve lhůtě

on purpose

schválně
záměrně

on fire

hořící adj:
v ohni

on call

okamžitě
bez výpovědi

on approval

se souhlasem
na zkoušku

looker-on

divák n:
přihlížející adj:

look on

přihlížet na
dívat se na

live on

přežívat v:
živit se v:

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

hit on

narazit na n:
balit (někoho) v: [slang.]

hinge on

záviset na
záležet na

spur on

podnítit v:

paid-on

záloha n:

pack on

nabalit v:

on-stream

pracovat efektivně přisl.

on-site

místní adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on duty

na stráži adj:

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on deck

na palubu

on business

za účelem

on board

na palubě

on air

při vysílání adv:

on Monday

v pondělí

odds-on

pravděpodobný adj:

move on

jít dále

mount on

namontovat v:

mid-on

pozice hráče v kriketu

lookers-on

přihlížející n: pl.

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

head-on

čelně

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena