Online slovník a překladač

Výsledek překladu on schedule

Počet nalezených překladů: >100 (0.00246 s)

on schedule

ve lhůtě
v termínu

schedule

plánovat v:
rozvrh n:
plán
harmonogram n:
program n:
letový řád
časový rozpis
jízdní řád
denní program
časový program
časový plán
rozvrhovat v:
naplánovat v:

on

při
na
na programu
ve
v
u

on-screen

televizní adj:
jsoucí na obrazovce
filmový adj:

on-off

přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout

lean on

opřít se o
opřít o
opírat se

keep on

setrvat v
zaměstnávat dále
zůstávat v:

hold on

vytrvat v:
přidržet v:
počkat v:

on-stage

na scéně
jevištní adj:

on time

včas
přesně

on purpose

schválně
záměrně

on fire

v ohni
hořící adj:

on duty

na stráži adj:
ve službě

on call

okamžitě
bez výpovědi

live on

přežívat v:
živit se v:

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

supply schedule

schéma nabídky [eko.]

schedule of instalments

splátkový kalendář

rate schedule

sazebník n:

pass on

předat v:

paid-on

záloha n:

pack on

nabalit v:

on-stream

pracovat efektivně přisl.

on-site

místní adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on deck

na palubu

on business

za účelem

on board

na palubě

on approval

se souhlasem

on air

při vysílání adv:

on Monday

v pondělí

odds-on

pravděpodobný adj:

look on

přihlížet na

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

irrigation schedule

plán závlah [eko.]

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

hit on

balit (někoho) v: [slang.]

demand schedule

harmonogram poptávky [eko.]

behind schedule

po termínu [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena