Online slovník a překladač

Výsledek překladu on second thoughts

Počet nalezených překladů: >100 (0.00248 s)

on second thoughts

po opětném rozvážení
po zralé úvaze
po (zralé) úvaze

second

podpořit v:
vteřinový adj:
moment n:
horší adj:
okamžik n:
druhotný adj:
podporovat v:
druhý
za druhé
sekunda
vteřina
sekundovat v:
podřadný adj:

on

ve
na
na programu
při
v
u

second class

druhá třída n:
druhořadý adj:
podřadný adj:

on-screen

televizní adj:
jsoucí na obrazovce
filmový adj:

second-class

druhořadý adj:
podřadný adj:

second-best

druhý nejlepší
přijatelný adj:

second to none

prvotřídní adj:
nejlepší

second hand

sekundová ručička n:
z druhé ruky

second cousin

druhá sestřenice
druhý bratranec n:

second best

druhý nejlepší
přijatelný adj:

pick on

dobírat si v:
mít spadeno v:

pass on

předat v:
postoupit v:

on-stage

jevištní adj:
na scéně

on-off

spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout

on time

včas
přesně

knock on

faul v rugby
řetězový adj:

ampere-second

ampérsekunda n:
coulomb n:

twenty-second

dvacátý druhý

thoughts

myšlenky n: pl.

thirty-second

třicátý druhý

split-second

zlomek sekundy

split second

zlomek sekundy

sixty-second

šedesátý druhý

second-string

rezervní adj:

second-rate

podřadný adj:

second-order model

model druhého řádu [tech.]

second-hand

použitý

second-degree

druhého stupně

second time

podruhé

second thoughts

jiný názor

second lieutenant

podporučík n:

second guess

zpětně přehodnotit v:

second floor

druhé patro

second childhood

druhé dětství n:

press on

nutit v:

play second fiddle

hrát druhé housle

paid-on

záloha n:

pack on

nabalit v:

on-stream

pracovat efektivně přisl.

on-site

místní adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on schedule

ve lhůtě

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on purpose

záměrně

of the second kind

druhého druhu n: [mat.]

meter-kilogram-second

metr-kilo-sekunda n:

lean on

opřít se o

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

have second thoughts

rozmyslet se

fifty-second

padesátý druhý

cycles/second

cyklů za sekundu n:

cycle per second

cyklů za sekundu n:

collect my thoughts

uspořádat myšlenky

a penny for your thoughts

řekni mi co si myslíš

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena