Online slovník a překladač

Výsledek překladu on side

Počet nalezených překladů: >100 (0.00249 s)

on side

na straně

side

stránka
postranice
stranit v:
část
stát na straně (někoho) v:
nadutost
hledisko n:
bok
strana
stěna n:
vedlejší
stěna např. skály n:
boční adj:
postranní adj:
okrajový adj:

on

ve
v
na programu
u
při
na

side effect

vedlejší efekt
průvodní jev
vedlejší účinek

on-screen

televizní adj:
jsoucí na obrazovce
filmový adj:

on-off

přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice
zapnout-vypnout

supply-side economics

nabídková ekonomika [eko.]
ekonomie strany nabídky

supply-side

nabídkový adj:
ze strany nabídky

side-saddle

sedět na koni bokem
obkročmo

side-by-side

bok po boku
vedle sebe

side by side

vedle sebe
bok po boku

pick on

mít spadeno v:
dobírat si v:

pass on

postoupit v:
předat v:

on-stage

jevištní adj:
na scéně

on time

včas
přesně

on schedule

v termínu
ve lhůtě

flip side

pravý opak
protějšek n:

true side

lícní strana

sunny side up

volské oko (vejce) [fráz.]

side-necked turtles

skrytohlavé želvy n: pl. [zoo.]

side-glance

pohled stranou

side-effect

vedlejší účinek

side-car

přívěsný vozík

side-bracket

jednoramenný

side reservoir

boční nádrž [eko.]

side order

příloha [amer.]

side issue

vedlejší otázka

side erosion

boční eroze [eko.]

side dish

vedlejší chod

right-hand side

pravá strana

right side

líc

pesticide side-effect

vedlejší účinek pesticidu [eko.]

paid-on

záloha n:

pack on

nabalit v:

open-side

část hřiště na rugby

on-stream

pracovat efektivně přisl.

on-site

místní adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on your side

na tvé straně

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on the side

na straně

on the crappy side

posraným navrch

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

mid-on

pozice hráče v kriketu

lookers-on

přihlížející n: pl.

looker-on

divák n:

look on

dívat se na

left-hand side

levá strana

knock on

řetězový adj:

face side

líc

demand-side economics

ekonomie strany poptávky

demand side management.

poptávkově orientované řízení [eko.]

debit side

strana účtu "má dáti"

dark side

temná strana n:

cross over to the other side

zemřít

credit side

strana účtu "dal"

competition on the supply side

konkurence na straně nabídky

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

a thorn in my side

osoba dělající problémy

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena