Online slovník a překladač

Výsledek překladu unit

Počet nalezených překladů: 41 (0.0006 s)

unit

jednotka n: [tech.]
celek n:
blok n: [tech.]
oddělení n:
zařízení n: [tech.]

unit process

jednotkový proces [eko.]
jednotkový proces (v systému) [eko.]

unit cost

jednotkové náklady [eko.]
pořizovací cena

unit trust

podílový fond

unit step function

jednotková funkce [tech.]

unit pricing

jednotkové oceňování [eko.]

unit price

jednotková cena [eko.]

unit operation

jednotková operace (v systému) [eko.]

unit of account

zúčtovací jednotka

unit hydrograph

jednotkový hydrogram n:

unit elastic demand

jednotková elastická poptávka [eko.]

British thermal unit

Btu Britská tepelná jednotka (angl.) [eko.]
Britská tepelná jednotka Btu [eko.]
Britská tepelná jednotka [zem.]

x-ray unit

jednotka rentgenového záření a záření gama n: [tech.] 8 8
rentgenový přístroj n: [tech.] 6 6

central processing unit

centrální procesorová jednotka
procesor [it.]

ICU (Intensive Care Unit)

jednotka intenzivní péče n: [zkr.]
JIP n: [zkr.]

x-unit

jednotka X n: [obec.] 8 6

toxicity unit

jednotka toxicity [eko.]

sensing unit

snímač

radioactivity unit

jednotka radioaktivity n:

printing unit

tisková jednotka - věž [tech.]

per unit of time

za jednotku času

paramilitary unit

polovojenská jednotka

monetary unit (unit of currency)

peněžní jednotka [eko.]

marginal unit

marginální jednotka [eko.]

inking unit

barevník n: [tech.]

housing unit

bytovka n:

functional unit

funkční jednotka [eko.]

dampening unit

vlhčící soustava [tech.] n:

astronomical unit

astronomická jednotka

European Currency Unit

ECU (evropská měnová jednotka) [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena