Online slovník a překladač

Výsledek překladu Convention for the Prevention of Marine Pollution ***

Počet nalezených překladů: >100 (0.00396 s)

Convention for the Prevention of Marine Pollution ***

Convention for the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

out-of-the-way

odlehlý adj:
zastrčený adj:
zapadlý adj:
neobvyklý adj:
zvláštní adj:
bizarní adj:

state of the art

na úrovni doby
nejmodernější adj:

prevention of pollution

prevence znečišťování [eko.]
prevence znečišťování, předcházení znečišťování [eko.]

middle-of-the-road

středový adj:
obyčejný adj:

for the sake of

kvůli
pro

define the boundaries of

vymezovat
vymezuje

cream of the crop

jen ti nejlepší
smetánka n:

claim the honour of being the first

nárokovat si prvenství
činit si nárok na prvenství

beauty is in the eye of the beholder

krása je v oku pozorovatele
každému se líbí něco jiného

along for the ride

pouze pasažér
nejedoucí pracovat

Royal Society for the Protection of Birds

RSPB Royal Society for the Protection of Birds [eko.]
Royal Society for the Protection of Birds RSPB [eko.]

Convention on the Conservation of Antarctic ***

Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

turn for the worst

obrat k horšímu [id.]

the whole of

celý

the like of which

jaký

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

survival of the fittest

právo silnějšího

state-of-the-art

úroveň vědy

stabilization of the economy

stabilizace ekonomiky [eko.]

ship-of-the-line

řadová loď n: [voj.] [lod.]

salt of the earth

sůl země n: [náb.]

run of the mill

nic zvláštního

pollution of landscape

znečištění krajiny [eko.]

piece of the action

podíl

phase of the moon

fáze měsíce

out of the box

v pořádku n:

out of the blue

z čista jasna adv: [idiom]

order of the day

heslo dne [fráz.]

one of the boys

jeden z chlapců

of the year

roku

of the three

tří

of the state

státu

of the second kind

druhého druhu n: [mat.]

of the process

procesu

of the house

domu

of the first kind

prvního druhu n: [mat.]

of the day

dne

object of the verb

podmět slovesa n:

mobile sources of air pollution

mobilní zdroje znečištění ovzduší [eko.]

middle of the roader

člověk středu

market for pollution rights

trh s právy na znečišťování [eko.]

man-of-the-world

světák

long-range transport of pollution

dálkový přenos znečištění [eko.]

linear model of pollution damage

lineární model škod ze znečištění [eko.]

lily of the valley

konvalinka n:

indicator of faecal pollution

indikátor fekálního znečištění [eko.]

incentives for conservation of electrical power

podněty k šetření elektrické energie [eko.]

go for the jugular

jít po krku [fráz.]

fresh for the morrow

ráno moudřejší večera

formation of favourable conditions for entomophages

vytvoření příznivých podmínek pro entomofágy [eko.]

for the time being

prozatím

for the last time

naposledy

for the first time

poprvé

for better of for worse

v časech dobrých i zlých [id.]

design for the environment

ekologické návrhářství [eko.]

change for the better

změna k lepšímu

can't see the forest for the trees

nevidět les pro stromy [fráz.]

by the end of the week

do konce týdne

by the end of

do konce (čeho)

buffering model of pollution damage

absorbční model škod ze znečištění [eko.]

banking of pollution credits.

uložení práv na znečišťování [eko.]

ball of the thumb

bříško

back of the neck

týl

at the speed of

rychlostí

at the house of

u

at the hands of

v potyčce

at the end of

koncem

ask for the moon

žádat více než je potřeba n:

ark of the covenant

archa úmluvy

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

allowances being made for the fact

pokud pomineme skutečnost

all the better for

prospěch (viz poznámka) [id.]

ahead of the game

dokončit práci

ahead of the curve

mít lepší výkon

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

International Union for Corservation of Nature ***

IUCN International Union for Conservation of Nature *** [eko.]

International Union for Conservation of Nature ***

International Union for Conservation of Nature *** [eko.]

Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution [eko.]

Convention to Protect the Ozon Layer

Convention to Protect the Ozon Layer [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

Control of Pollution Act

Control of Pollution Act [eko.]

Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution

Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena