Online slovník a překladač

Výsledek překladu Convention on the Conservation of Antarctic ***

Počet nalezených překladů: >100 (0.0238 s)

Convention on the Conservation of Antarctic ***

CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

run-of-the-mill

průměrný adj:
řadový adj:

on the whole

celkem
vcelku

on the spot

přímo na místě
na místě

on the right

napravo
vpravo

on the loose

na volné noze
neukázněný adj:

on the left

vlevo
nalevo

on the dot

na chlup přesně
absolutně přesně

on account of

kvůli conj:
pro conj:

claim the honour of being the first

nárokovat si prvenství
činit si nárok na prvenství

cash on the barrelhead

hotovost n:
placení v hotovosti

beauty is in the eye of the beholder

krása je v oku pozorovatele
každému se líbí něco jiného

be on the ball

být inteligentní
být na úrovni

the whole of

celý

the lights are on

svítí se

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

salt of the earth

sůl země n: [náb.]

run of the mill

nic zvláštního

put on the water

postavit vodu

put on the light

rozsvítit v:

pat on the back

poplácání po zádech

on-the-job training

školení při práci

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on top of (that)

kromě toho

on the way back

na zpáteční cestě

on the way

cestou

on the table

na stole

on the sly

pokradmu

on the side

na straně

on the same wavelength

na stejné vlnové délce

on the raggedy edge

na ostří nože [fráz.]

on the rag

mít krámy adj: [vulg.]

on the rack

ve stresu

on the other...

jednak... jednak...

on the other hand

zato

on the one hand...

jednak... jednak...

on the market

na trh

on the grounds that

s tím že

on the go

v pohybu

on the fly

průběžně, za provozu adv:

on the crappy side

posraným navrch

on the contrary

naopak

on the button

na chlp, presne

on behalf of

jménem

of the year

roku

of the three

tří

of the state

státu

of the process

procesu

of the house

domu

of the day

dne

incentives for conservation of electrical power

podněty k šetření elektrické energie [eko.]

in the view of

se zřetelem k [fráz.]

in the reign of

za (gen)

in the middle of

uprostřed něčeho

in the face of

navzdory

in the event of

v případě [fráz.]

declaration on the human environment

deklarace o životním prostředí lidí [eko.]

competition on the supply side

konkurence na straně nabídky

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

clouds on the horizon

objevil se problém

cat on the beach

ryba na suchu [fráz.]

cash on the line

zaplatit vše v hotovosti

by the end of the week

do konce týdne

be on the wing

vznášet se

be on the wax

přibývat [id.]

be on the vane

ubývat [id.]

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

ass on the line

být zodpovědný za chybu

ahead of the game

dokončit práci

ahead of the curve

mít lepší výkon

a man of the cloth

farář

a lot on the ball

inteligentní adj:

a fly on the wall

chtít slyšet trávu růst

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer [eko.]

United Nations Conference on the Human Environment

United Nations Conference on the Human Environment [eko.]

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

International Union for Conservation of Nature ***

International Union for Conservation of Nature *** [eko.]

Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution [eko.]

Declaration on the Human Environment

Declaration on the Human Environment [eko.]

Convention to Protect the Ozon Layer

Convention to Protect the Ozon Layer [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

Convention on International Trade in Endangered Species ***

Convention on International Trade in Endangered Species *** [eko.]

Convention on International Trade in Endangered ***

CITES Convention on International Trade in Endangered *** [eko.]

Convention for the Prevention of Marine Pollution ***

Convention for the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2018 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena