Online slovník a překladač

Výsledek překladu Convention to Protect the Ozon Layer

Počet nalezených překladů: >100 (0.00313 s)

Convention to Protect the Ozon Layer

Convention to Protect the Ozon Layer [eko.]

protect

chránit v:
ochránit v:
ochraňovat v:
bránit v:
hájit v:

convention

dohoda n:
úmluva n:
konvence n:
shromáždění n:
společenská zvyklost n:

layer

nános
vrstva (botanika) [eko.]
poloha n:
vrstva n:

to the bitter end

až do horkého konce
až do horké porážky

to take measures to do st

podniknout kroky k čemu
přijmout opatření

to clear the payment

provést
zúčtovat platbu

claim the honour of being the first

nárokovat si prvenství
činit si nárok na prvenství

beauty is in the eye of the beholder

každému se líbí něco jiného
krása je v oku pozorovatele

Convention on the Conservation of Antarctic ***

Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

x to the nth

x na n-tou [mat.] 6 6

wide of the mark (to be)

nezakládat se na pravdě

wear layer

nášlapná vrstva [stav.]

up to the present day

dodnes

two-layer filter

dvouvrstvý filtr [eko.]

two-layer drainage

dvouetážová drenáž [eko.]

tropholytic layer

trofolytická vrstva [eko.]

trophogeneous layer

trofogenní vrstva [eko.]

to the value of

hodnotě

to the right

doprava

to the left

doleva

to the extent that

do té míry, že

to the extent of

v rozsahu (něčeho)

to the detriment of st

na úkor čeho

to the contrary

opačně

to the back

dozadu

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to feel under the weather

cítit se pod psa [fráz.]

to be subject to st

podléhat čemu

to be a pain in the neck

být (příjemný) jako kudla v zádech [fráz.] [hovor.]

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

shit is going to hit the fan

bude to velký průšvih [fráz.]

separate the wheat from the chaff

oddělit zrno od plev v: [fráz.]

rise to the occasion

osvědčit se v:

put to the test

podrobit zkoušce v:

ozone layer

ozonová vrstva [eko.]

nip off to the loo

odskočit si

multi-layer projection

vícevrstvá projekce [eko.]

lead a woman to the altar

vést nevěstu k oltáři [fráz.][zast.]

go to the dogs

špatně skončit

get to the point

jít k věci

fluidized layer clarification

čiření ve fluidizované vrstvě (vodárenství) [eko.]

floating sludge layer

kalový strop [eko.]

filter layer expansion

expanze filtrační náplně [eko.]

filter layer

filtrační vrstva [eko.]

euphotic layer

eufotická vrstva [eko.]

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

cut to the chase

dostaň se k jádru věci

cross over to the other side

zemřít

contact layer

kontaktní zóna (voda) [eko.]

compensation layer

kompenzační vrstva (voda) [eko.]

come to the point

dostat se k věci

come to the fore

zviditelnit se

close to the vest

skrytý adj:

can't see the forest for the trees

nevidět les pro stromy [fráz.]

by the end of the week

do konce týdne

buried layer

vnořená vrstva

bring to the attention (of)

představit

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

belly up to the bar

sedět blízko u baru

back to the grind

návrat do práce

back to the drawing board

začít znovu od nuly

away to the races

bez problémů

armed to the teeth

ozbrojen po zuby

all the way to Egery and back

cesta oklikou

admit to the bar

přijmout mezi obhájce

add fuel to the flames

přilévat oleje do ohně, přiživovat spor [fráz.]

add fuel to the fire

přilévat benzín do ohně [fráz.]

accede to the throne

nastoupit na trůn v:

a word to the wise is sufficient

porozumění klíčovému slovu

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer [eko.]

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

Paris Convention

Paris Convention [eko.]

National Parks and Access to the Countryside Act

National Parks and Access to the Countryside Act [eko.]

London Dumping Convention

London Dumping Convention [eko.]

Global 2000 Report to the President

Global 2000 Report to the President [eko.]

Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

Convention on International Trade in Endangered Species ***

Convention on International Trade in Endangered Species *** [eko.]

Convention on International Trade in Endangered ***

CITES Convention on International Trade in Endangered *** [eko.]

Convention for the Prevention of Marine Pollution ***

Convention for the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena