Online slovník a překladač

Výsledek překladu Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards

Počet nalezených překladů: >100 (0.00226 s)

Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards.

podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv [eko.]

corporate

korporační adj:
firemní adj:
podnikový adj:
statutární
společný adj:
korporativní adj:
společenský adj:
korporační, podnikový, společný [eko.]

average

zprůměrovat
zjistit průměr
vypočítat průměr
průměr n:
střední
průměrně adv:
průměrný adj:
průměrná hodnota n:

fuel

topivo
palivo
pohonné hmoty
pohonná hmota

economy

hospodaření n:
ekonomika
hospodářství
hospodárnost n:

economy class

ekonomická třída n:
nejlevnější třída n:
turistická třída n:

café

bar [amer.]
káva
kavárna [brit.]

average out

dosahovat průměru
vycházet průměrně
činit průměrně

underground economy

šedá ekonomika
stínová

standards

standardy n: pl.
normy n: pl.

planned economy

plánovaná ekonomika [eko.]
plánované hospodářství

fuel cell

palivová buňka [eko.]
palivový článek

corporate bond

firemní obligace
dluhopis vydaný korporací [eko.]

corporate body

korporace n:
právnická osoba

command economy

direktivní ekonomika
příkazová ekonomika

weighted average

vážený průměr

variable minimum standards

variabilní minimální standard [eko.]

uniform minimum environmental standards

jednotné minimální environmentální standardy [eko.]

transition economy

přechodová ekonomika

traditional economy

tradiční ekonomika

technology forcing standards

standardy prosazované technologiemi [eko.]

standards of living

životní úroveň [eko.]

spent fuel

spotřebované palivo [eko.]

nuclear fuel

jaderné palivo n:

nonbinding standards

nezávazné standardy [eko.]

moving average

klouzavý průměr [tech.]

mixed economy

smíšená ekonomika n:

mature economy

zralá ekonomika [eko.]

market economy

tržní ekonomika n:

long-term average value

dlouhodobý průměr (hydrologie) [eko.]

long-run average cost curve

křivka dlouhodobých průměrných nákladů [eko.]

living standards

životní úroveň

light fuel oil

lehký topný olej

heavy fuel oil

těžký topný olej

heating fuel

topivo

hazardous air pollution standards

HAPS [eko.]

fuel tank

palivová nádrž n:

fuel system

palivový systém n:

fuel stove

benzínový vařič n:

fuel oil

topný olej n:

fuel injection

vstřikování paliva

free economy

tržní ekonomika

fossil fuel

fosilní palivo

emission reduction, standards

redukce emisí, standardy (limity) [eko.]

effluent standards

standardy vypouštění (emisní limity) [eko.]

dual economy

duální ekonomika

custom economy

zvyková ekonomika

corporate property

korporační vlastnictví (vlastnictví obchodní společnosti) [eko.]

corporate profit tax

daň ze zisku korporací

controlled economy

kontrolovaná (řízená) ekonomika [eko.]

café noir

černá káva

café au lait

bílá káva

average yield of water source

průměrná vydatnost vodního zdroje [eko.]

average tax rate

průměrná sazba daně [eko.]

average reservoir depth

průměrná hloubka nádrže [eko.]

average product of labour

průměrná produktivita práce [eko.]

average mixed sample

průměrný vzorek (vody) [eko.]

average irrigation quantity

průměrné závlahové množství [eko.]

average costs

průměrné náklady

average cost pricing of utilites.

stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů [eko.]

average cost pricing

oceňování na bázi průměrných nákladů [eko.]

ambient water quality standards.

standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek) [eko.]

ambient air quality standards

standardy kvality ovzduší (imisní limity) [eko.]

add fuel to the flames

přilévat oleje do ohně, přiživovat spor [fráz.]

add fuel to the fire

přilévat benzín do ohně [fráz.]

New Source Performance Standards (NSPS).

standardy pro nové emisní zdroje (NSPS) [eko.]

National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)

národní standardy (imisní) kvality ovzduší (NAAQS) [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena