Online slovník a překladač

Výsledek překladu Council on Environmental Quality

Počet nalezených překladů: >100 (0.00199 s)

Council on Environmental Quality

CEQ Council on Environmental Quality [eko.]
Council on Environmental Quality CEQ [eko.]

quality

vlastnost n: 6 7
kvalitní adj:
jakost n: 5 5
stupeň
dovednost n:
schopnost n:
způsobilost n:
atribut n:
kvalita n: 4 4

environmental impact

environmentální dopad [eko.]
vliv na životní prostředí [eko.]
vliv na prostředí

environmental

týkající se prostředí
environmentální adj:
ekologický adj:

council

rada
kolegium
koncil n:

quality assurance

zajištění jakosti [eko.]
zajištění kvality

municipal council

zastupitelstvo n:
magistrát v:

data quality

kvalita dat [eko.]
kvalita údajů [eko.]

Nature Conservancy Council

NCC Nature Conservancy Council [eko.]
Nature Conservancy Council NCC [eko.]

International Council of Scientific Unions

International Council of Scientific Unions ICSU [eko.]
ICSU International Council of Scientific Unions [eko.]

works council

závodní rada n:

water quality standard

norma jakosti vody [eko.]

water quality prognosis

prognóza jakosti vody [eko.]

water quality parameter

ukazatel jakosti vody [eko.]

water quality management

řízení jakosti vody vodního útvaru [eko.]

water quality inspection

kontrola jakosti vody [eko.]

water quality index

index jakosti vody [eko.]

water quality criterion

kritérium jakosti vody [eko.]

water quality class

třída jakosti vod [eko.]

water quality

jakost vody [eko.]

waste water purified to requested quality

odpadní voda vyčištěná na vyhovující jakost [eko.]

town-council

magistrát n:

town council

magistrát v:

total quality management

řízení celkové kvality [eko.]

technologic water quality criterion

technologické kritérium jakosti vody [eko.]

superior in quality

kvalitnější

spray quality

jakost postřiku [eko.]

secondary environmental quality standard

sekundární norma kvality prostředí [eko.]

quality testing

zkoušení jakosti

quality control

řízení kvality

quality class

bonita [eko.]

primary environmental quality standard

primární norma kvality prostředí [eko.]

pisciculture water quality criterion

rybochovné kritérium jakosti vody [eko.]

irrigation water quality

jakost závlahové vody [eko.]

irrigation quality

jakost zavlažování [eko.]

hygienic water quality criterion

hygienické kritérium jakosti vody [eko.]

high-quality

vysoce kvalitní adj:

high quality

vysoce kvalitní adj:

good-quality

kvalitní

environmental quality standard

norma kvality prostředí [eko.]

environmental pollution

znečištění životního prostředí

environmental performance

environmentální profil [eko.]

environmental objective

environmentální cíl [eko.]

environmental mechanism

environmentální mechanismus [eko.]

environmental levy

environmentální daň [eko.]

environmental labelling

označování ekologicky šetrných výrobků [eko.]

environmental label

environmentální značka [eko.]

environmental health

hygiena prostředí [eko.]

environmental factor

faktor prostředí [eko.]

environmental ethic

environmentální etika [eko.]

environmental epidemiology

epidemiologie prostředí [eko.]

environmental engineering

technologie prostředí [eko.]

environmental economics

environmentální ekonomie [eko.]

environmental declaration

environmentální prohlášení [eko.]

environmental consumerism

environmentální konzumismus [eko.]

environmental component

složka prostředí [eko.]

environmental commons

Společné environmentální statky [eko.]

environmental claims

ekologická prohlášení (reklama) [eko.]

environmental claim

environmentální tvrzení [eko.]

environmental burden

zátěž [eko.]

environmental behaviour

environmentální chování [eko.]

environmental auditor

environmentální auditor [eko.]

environmental audit

environmentální audit [eko.]

environmental aspect

hledisko vztahu k životnímu prostředí, [eko.]

environmental allocation

alokace, přidělení, promítnutí [eko.]

environmental adders

environmentální sčítání [eko.]

economic water quality criterion

ekonomické kriterium jakosti vody [eko.]

ecological water quality criterion

ekologické kriterium jakosti vody [eko.]

drinking water quality parameter

ukazatel jakosti pitné vody [eko.]

data quality indicators (dqis)

indikátory kvality dat [eko.]

city-council

městská rada n:

automatic water quality control system

automatizovaná soustava kontroly jakosti vody [eko.]

ambient water quality standards.

standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek) [eko.]

ambient air quality standards

standardy kvality ovzduší (imisní limity) [eko.]

agri-environmental

eko-zemědělský [eko.]

accidental water quality deterioration

havarijní zhoršení jakosti vody [eko.]

abrasive quality

brusivost n:

Natural Resources Defence Council

Natural Resources Defence Council [eko.]

National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)

národní standardy (imisní) kvality ovzduší (NAAQS) [eko.]

Air Quality Act

Air Quality Act [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena