Online slovník a překladač

Výsledek překladu Hall of Fame

Počet nalezených překladů: >100 (0.00205 s)

Hall of Fame

Dvorana slávy

of

z
od n:
na n:
ze
vyjádření druhého pádu

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

out of

z conj:
mimo adv:
vedoucí z
ze conj:

hall

hala
předsíň
sál
síň

fame

proslulost n:
sláva
pověst
věhlas

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

because of

kvůli (dat)
následkem
vzhledem k

study hall

čítárna n:
studovna n:

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

diminutive of

dívenka
dívka

concert hall

koncertní síň
síň

come of

dopadnout
konat

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

town-hall

radnice n:

town hall

radnice n:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of play

platový

of our

naší

of my

mojí

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

music hall

kabaret n:

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

mess hall

jídelna n:

large hall

síň

hall of residence

kolej

great hall

aula v:

front hall

předsíň

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

dispose of

vyřídit v:

dining-hall

jídelna n:

courtesy of

... jsou od

concert-hall

koncertní síň

composed of

složený z

claim to fame

proslavení se něčím

city hall

radnice [amer.]

cake of

kus něčeho

aware of

vědom si

avail of

využívat

assembly hall

aula v:

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

arrival hall

příjezdová hala

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena