Online slovník a překladač

Výsledek překladu Old Miss

Počet nalezených překladů: 76 (0.0018 s)

Old Miss

Stará slečna [žert.]

miss

děvče
propást v:
nezasáhnout v:
netrefit v:
dívka n:
zameškat v:
vynechat v:
opominout v:
promeškat
postrádat
slečinka n:
minout
zmeškat v:
pochopit v:
uniknout v:
míjet

old

stár adj:
starý adj:
stará adj:

old-timer

veterán n:
stařík n:

old man

stařec n:
kmet n:

old age

staroba n:
starobní adj:

hit-and-miss

náhodný adj:
nepřesný adj:

Miss

slečna
Miss n: [jmén.]

year old

letý

twenty-two year old

dvaadvacetiletý

to miss a target

nesplnit cíl [eko.]

old-world

týkající se dávné Evropy

old-time

starodávný adj:

old-style

zastaralý adj:

old-maidish

staropanenský adj:

old-gold

tmavě žlutá barva n:

old-fashionedness

staromódnost n:

old-fashioned

staromódní adj:

old-age

starobní adj:

old woman

stará adj:

old times

staré časy n:

old timer

veterán n:

old style font

starodávné písmo n:

old school

stará škola

old salt

námořník n:

old nick

ďábel n:

old maid

stará panna n:

old lady

matka n:

old gold

tmavě žlutá barva n:

old geezer

dědek n:

old flame

dávná láska n:

old fashioned

staromódní adj:

old boy

kamarád n:

of an old

starého

near miss

těsně vedle

my old girl

stará adj:

miss you

chybíš mi v:

miss the point

zmeškat pointu

miss out on

přijít o něco v:

miss out

zanedbat v:

grow old

zestárnout v:

get old

zestárnout

fourteen-year-old

čtrnáctiletý

at the ripe old age

velmi starý

any old thing

jakékoli slovo

an old warhorse

veterán n:

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

age-old

letitý adj:

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

Old Town of Prague

Staré Město

Old Town

staroměstský adj:

Old Testament

Starý zákon n: [jmén.]

French for Miss

mademoiselle

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena