Online slovník a překladač

Výsledek překladu Old Town

Počet nalezených překladů: 77 (0.02336 s)

Old Town

staroměstský adj:

Old Town of Prague

Staré Město

old

stará adj:
stár adj:
starý adj:

home town

rodiště
domovské město
rodné město

town house

řadový dům
městský dům

small town

městečko
maloměsto n:

paint the town red

roztočit to [fráz.]
vyhodit si z kopýtka [fráz.]

old-timer

stařík n:
veterán n:

old man

kmet n:
stařec n:

old age

starobní adj:
staroba n:

Cape Town

město - Jihoafrická Republika n: [jmén.]
Kapské Město n: [zem.]

year old

letý

twenty-two year old

dvaadvacetiletý

town-hall

radnice n:

town-council

magistrát n:

town planner

urbanista

town meeting

schůze obecní rady

town hall

radnice n:

town crier

městský vyvolavač

town council

magistrát v:

town clerk

městský písař

town

město

small-town

maloměsto n:

seaside town

přímořské letovisko

out-of-town

venkovský adj:

old-world

týkající se dávné Evropy

old-time

starodávný adj:

old-style

zastaralý adj:

old-maidish

staropanenský adj:

old-gold

tmavě žlutá barva n:

old-fashionedness

staromódnost n:

old-fashioned

staromódní adj:

old-age

starobní adj:

old woman

stará adj:

old times

staré časy n:

old timer

veterán n:

old style font

starodávné písmo n:

old school

stará škola

old salt

námořník n:

old nick

ďábel n:

old maid

stará panna n:

old lady

matka n:

old gold

tmavě žlutá barva n:

old geezer

dědek n:

old flame

dávná láska n:

old fashioned

staromódní adj:

old boy

kamarád n:

of an old

starého

oasis town

město v oáze

my old girl

stará adj:

grow old

zestárnout v:

ghost town

město duchů

get old

zestárnout

fourteen-year-old

čtrnáctiletý

cross-town

vedoucí napříč městem

at the ripe old age

velmi starý

any old thing

jakékoli slovo

an old warhorse

veterán n:

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

age-old

letitý adj:

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

Old Testament

Starý zákon n: [jmén.]

Old Miss

Stará slečna [žert.]

New Town of Prague

Nové Město

Lesser Town of Prague

Malá Strana

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena