Online slovník a překladač

Výsledek překladu a bad taste in my mouth

Počet nalezených překladů: >100 (0.00187 s)

a bad taste in my mouth

tušit něco zlého
mít špatný pocit

my

(fem)
(ma nom pl)

moje
moji (f acc/ma nom pl)
můj
mou (f acc/ins)

mouth

pusa
ústa n:
sta
huba
ústí
tlama
jícen

bad

zle
špatný
zlý
zkažený
vadný adj:
pochybný adj:

go bad

zkazit v:
kazit se v:
pokazit se v:
zkazit se v:

word-of-mouth

ústní adj:
slovní adj:

word of mouth

vyprávění n:
ústní adj:

taste

chuť n:
chutnat v:

of my

mojí
mého

not half bad

docela dobrý
docela slušný

be my undoing

být zdroj problémů
být mou Achilovou patou

bad news

nepohodlná osoba n:
špatné zprávy

bad habit

zlozvyk n:
nemrav n:

bad egg

zlý člověk
darebák

Bad Hair Day

den, kdy se nic nedaří n: [hovor.]
Den "Blbec" n: [hovor.]

taste bud

chuťový pohárek

say my piece

sehrát svou roli [idiom]

rack my brain

lámat si hlavu [idiom]

public bad

veřejná ztráta [fin.]

pretty bad

dost špatný

on my own

vlastní

on my back

na mých zádech

not bad

ujde to

my old girl

stará adj:

my goodness

bože

mouth-to-mouth resuscitation

dýchání z úst do úst

mouth-organ

foukací harmonika

mouth organ

foukací harmonika n:

mouth disease

slintavka n:

live from hand to mouth

žít z ruky do huby, vycházet jen tak tak [fráz.]

in my humble opinion

dle mého skromného názoru [zkr.]

in bad faith

ve zlém úmyslu

have a bad hair day

mít špatný den v:

hand-to-mouth

z ruky do úst

gully mouth

zhlaví strže [eko.]

foot-and-mouth disease

epidemie slinivky a kulhavky

foam at the mouth

mít pěnu u huby

extraordinary taste

mimořádná chuť

down in the mouth

sklíčený [fráz.]

delta-mouth

delta toku [eko.]

coarse mouth

huba

by mouth

ústy

butter wouldn't melt in his mouth

dobrý řečník

bust my butt

tvrdě pracuji

born with a silver spoon in his mouth

urozený adj:

bless my soul

pro pána krále! [id.]

beggar-my-neighbour

druh karetní hry

be my guest

posluž(te) si [fráz.]

bad-tempered

špatně naladěn

bad-mouth

pomlouvat v:

bad weather

nepohoda n:

bad temper

špatná nálada n:

bad rap

špatná pověst (reputace) n: [hovor.]

bad luck

smůla n:

bad lot

mizera n:

bad hat

povaleč n:

bad faith

zlý úmysl

bad debts

nedobytné pohledávky

bad debt

nesplatitelný dluh

bad date

agresivní zákazník prostitutky

bad cheque

nekrytý šek

bad breath

zápach z úst

bad blood

zlá krev

bad apple

zkažená věc

animal mouth

huba

ain't half-bad

docela dobré

a thorn in my side

osoba dělající problémy

a bad time

nedostatek času, pozdě [fráz.]

Not In My Back Yard (NIMBY).

ne na mém dvoře [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena