Online slovník a překladač

Výsledek překladu a bad time

Počet nalezených překladů: >100 (0.00233 s)

a bad time

nedostatek času, pozdě [fráz.]

time

čas
tempo
éra n:
časovat v:
trvání n:
takt n:
lhůta n:
termín
odměřit v:
chvíle n:
načasovat v:
doba
epocha n:

bad

špatný
pochybný adj:
zkažený
zlý
zle
vadný adj:

go bad

zkazit v:
zkazit se v:
pokazit se v:
kazit se v:

time-server

prospěchář n:
oportunista n:

time off

volno n:
pracovní volno

prime time

hlavní vysílací čas
vysílaný v hlavním čase

on time

včas
přesně

not half bad

docela dobrý
docela slušný

long-time

dlouhotrvající adj:
dlouholetý adj:

last time

naposledy
minule

bad news

špatné zprávy
nepohodlná osoba n:

bad habit

nemrav n:
zlozvyk n:

bad egg

zlý člověk
darebák

a bad taste in my mouth

tušit něco zlého
mít špatný pocit

Bad Hair Day

den, kdy se nic nedaří n: [hovor.]
Den "Blbec" n: [hovor.]

with time

časem adv:

two-time

dvakrát

time-worn

ošuntělý adj:

time-table

rozvrh hodin

time-saving

časově úsporný

time-out

přestávka n:

time-honoured

starobylý adj:

time-frame

čas existence jevu

time-consuming

časově náročný

time signal

časový signál

time sheet

pracovní výkaz

time out

oddechový čas

time loan

časově omezený úvěr

save time

ušetřit čas

sampling time

perioda vzorkování [tech.]

residence time

doba zdržení (hydrosystém) [eko.]

real-time

skutečný čas n: [it.]

real time

skutečný čas n: [poč.]

public bad

veřejná ztráta [fin.]

prime-time

vysílaný v hlavním čase

pretty bad

dost špatný

present time

přítomný čas

past time

minulý čas

part-time

na částečný úvazek adj:

over time

v průběhu času adv:

one-time

bývalý

old-time

starodávný adj:

not bad

ujde to

night-time

noc

next time

příště

lose time

ztratit čas

in bad faith

ve zlém úmyslu

have a bad hair day

mít špatný den v:

from time to time

občas

catch you at a bad time

zastihnout v nesprávný čas

bad-tempered

špatně naladěn

bad-mouth

pomlouvat v:

bad weather

nepohoda n:

bad temper

špatná nálada n:

bad rap

špatná pověst (reputace) n: [hovor.]

bad luck

smůla n:

bad lot

mizera n:

bad hat

povaleč n:

bad faith

zlý úmysl

bad debts

nedobytné pohledávky

bad debt

nesplatitelný dluh

bad date

agresivní zákazník prostitutky

bad cheque

nekrytý šek

bad breath

zápach z úst

bad blood

zlá krev

bad apple

zkažená věc

ain't half-bad

docela dobré

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena