Online slovník a překladač

Výsledek překladu a barrel of laughs

Počet nalezených překladů: >100 (0.00289 s)

a barrel of laughs

velká zábava [fráz.]
hromada srandy [fráz.]

barrel

barel
sud
buben
hlaveň
soudek
velké množství
válec n:

of

z
ze
vyjádření druhého pádu
na n:
od n:

sort of

jaksi
tak nějak
více méně
trochu

out of

ze conj:
z conj:
vedoucí z
mimo adv:

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

lock stock and barrel

celkově, se vším všudy [fráz.] [id.]
sakumprdum [fráz.] [id.]
sakum prásk [fráz.] [id.]

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

because of

kvůli (dat)
následkem
vzhledem k

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of my

mého
mojí

kind of

trochu
druh n:

hear of

doslechnout se o
slyšet o

diminutive of

dívka
dívenka

barrel organ

kolovrátek
flašinet

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

tired of

unavený adj:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of your

vašeho

of such

takové adj:

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

made of

vyrobeno z

lots of

hodně

laughs

směje se

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

full of

plno

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

come of

dopadnout

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

barrel-chested

robustní adj:

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

a barrel

sud (barel) n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena