Online slovník a překladač

Výsledek překladu a bed of roses

Počet nalezených překladů: >100 (0.00292 s)

a bed of roses

na růžích ustláno [fráz.]
záhon růží [fráz.]

bed

koryto
nocleh
korba n:
lože
dno n:
řečiště
postel
lůžko
základ
plošina
ložní
sloj
spodek
záhonek
záhon n:

of

vyjádření druhého pádu
od n:
na n:
z
ze

sort of

trochu
jaksi
tak nějak
více méně

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

go to bed

jít do postele
jít spát

flower bed

květinovy záhon
záhon n:

come of

konat
dopadnout

because of

kvůli (dat)
následkem

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

wet the bed

pomočit postel v:

water bed

vodní postel n:

valley stream bed

dno údolního toku [eko.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

trundle bed

postel na kolečkách

to write off bed debt

odepsat nedobytný dluh

stream bed load

dnová splavenina [eko.]

somebody of

kohosi

some of

několik

sludge drying bed

kalové pole [eko.]

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

roses

růže n:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

out of

z conj:

of your

vaší

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

make the bed

stlát

fluidized bed combustion

fluidní spalování [eko.]

fluidized bed

fluidní vrstva [eko.]

filter bed

filtrační náplň [eko.]

feather-bed

peřina n:

extra bed

přistýlka n:

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

double bed

manželská postel

day bed

válenda n:

coming up roses

vše funguje skvěle

channel bed roughness

drsnost koryta toku [eko.]

channel bed

dno koryta toku [eko.]

canopy bed

postel s nebesy n:

bunk bed

palanda

before bed

před spaním

bed-wetting

noční pomočování n:

bed-sitter

obývací ložnice n:

bed-load catcher

lapák splavenin [eko.]

bed-clothes

ložní prádlo

bed of roses

na růžích ustláno

bed down

najít nocleh

bed and breakfast

nocleh se snídaní n:

bed and board

byt a strava n:

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

air-bed

nafukovací matrace

additional bed

přistýlka n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena