Online slovník a překladač

Výsledek překladu a beehive of activity

Počet nalezených překladů: >100 (0.00304 s)

a beehive of activity

místo plné pracovitých lidí

activity

činnost, čilost [eko.]
ruch n:
čilost n:
aktivita
činnost
působnost n:
živost n:
konání n:

of

od n:
na n:
vyjádření druhého pádu
z
ze

sort of

trochu
jaksi
tak nějak
více méně

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:
ze conj:

beehive

včelín n:
úl n:
účes podobný úlu
rušné pracoviště

of course

samozřejmě
ovšem
pochopitelně

come of

dopadnout
konat
upadnout

business activity

obchodní podnikání
podnikatelská činnos
obchodní činnost n:

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

dispose of

naložit s
vyřídit v:

diminutive of

dívka
dívenka

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

somebody of

kohosi

some of

několik

solar activity

sluneční aktivita [eko.]

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

parasitic activity

aktivita parazita [eko.]

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of my

mého

of meaning

významu

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

geomagnetic activity

geomagnetická aktivita [eko.]

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

biological entomophage activity

biologická aktivita entomofága [eko.]

biological activity of pesticide application

biologická účinnost použitého pesticidu [eko.]

biological activity

biologická aktivita [eko.]

because of

kvůli (dat)

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena