Online slovník a překladač

Výsledek překladu a big wheel

Počet nalezených překladů: 79 (0.00182 s)

a big wheel

mocný člověk n:

wheel

kotouč
kruh
kroužit v:
kolový adj:
koleso
kolo n:
volant n:

big

významný adj:
silný adj:
skvělý adj: [slang.]
veliký
velký
pořádně
důležitý adj:

big-sky thinking

mít nespoutanou mysl
zvažovat vše
nemít mysl omezenou hranicemi

big deal

velké zvíře [slang.]
věc velké důležitosti [slang.]
velký kšeft [slang.]

talk big

přehánět v:
chvástat se v:

sprocket wheel

převodové kolo
řetězové kolo

daisy wheel

kopretina [bot.]
typové kolečko n:

big shot

eso n:
hlavoun

big business

velké firmy
velkoobchod n:

big break

šťastná náhoda n:
dobrá příležitost n:

as useless as a fifth wheel

jako pátý kolo u vozu [fráz.]
zbytečný adj:

worm-wheel

šnekové kolo

worm wheel

šnekové kolo n:

wheel-base

rozvor n:

wheel base

rozvor n:

wheel and deal

čachrovat v:

water wheel

vodní kolo n:

wagon wheel

kolo vagonu n:

take the wheel

převzít řízení [id.]

steering-wheel

volant n:

steering wheel

volant n:

spinning-wheel

kolovrátek

spinning wheel

kolovrat

ratchet wheel

rohatka n:

planet wheel

planetové kolo n:

paddle wheel

lopatkové kolo [lod.]

mill-wheel

mlýnské kolo

mill wheel

mlýnské kolo

front wheel irrigation machine

čelní zavlažovač [eko.]

four-wheel drive

pohon na čtyři kola n:

four-wheel

mající čtyři kola n:

fifth wheel

páté kolo

cog-wheel

ozubené kolo

big-time

špičkový adj:

big-ticket

nákladný adj:

big-name

známá osobnost n:

big wigs

důležití lidé

big wheel

důležitý člověk

big toe

palec u nohy

big time

výborná zábava n:

big name

osobnost n:

big hairy deal

nedůležitá věc

big game

důležitý zápas

big cheese

hlavoun

big bucks

hodně peněz

big boys

mocní lidé

big bang theory

teorie velkého třesku

at the wheel

řídící vozidlo

a fifth wheel

nepotřebné zařízení n:

a big wig

velké zvíře n:

a big shot

papaláš n:

a big do

velká zábava n:

a big bloob

hromotluk n:

Ferris wheel

ruské kolo v: [fráz.]

Big Apple

New York

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena