Online slovník a překladač

Výsledek překladu a bit at sea

Počet nalezených překladů: >100 (0.01613 s)

a bit at sea

být nejistý

bit

kus
bitový adj:
kousal v:
trocha n:
udidlo n:
chvilka n:
kousek
bite/bit/bitten v: [neprav.]
bit n: [it.]

high sea

volné moře
širé moře
otevřené moře
široké moře

at

u prep:
při prep:
ve prep:
v prep:

wink at

úmyslně přehlédnout v:
přimhouřit oko nad v:
mrknout na v:

Baltic Sea

Baltické moře n: [zem.]
Balt n: [zem.]
Baltské moře n: [zem.]

sea green

modrozelený adj:
mořská zeleň n:

sea dog

tuleň n:
starý námořník n:

bit by bit

kousek po kousku
krok za krokem

a little bit

maličko adj:
trošku adj:

a bit of fluff

žena n:
kočka n:

a bit mental

nevyrovnaný adj:
neracionální adj:

Adriatic Sea

Jaderské moře [zem.]
Jadran

x-bit

vrtací korunka n: [tech.] 6 6

turn a bit

pootočit

swear at

nadávat na v:

strain at

nadělat mnoho řečí s

stay at

zdržet se v

snacht at

hrábnout v:

sea-gull

racek n:

sea-dog

tuleň n:

sea-coast

mořské pobřeží

sea urchin

ježovka n:

sea sponge

mořská houba

sea pollution

znečištění moře

sea of st.

spousta

sea lion

lachtan n:

sea horse

mořský koník

sea gull

racek n:

sea cow

mrož n:

sea breeze

mořská bríza n:

sea anemone

sasanka n:

sea

moře

remain for a bit

pozdržet se

regional sea

regionální moře [eko.]

look at

dívat se po-

just a little bit

trošičku

deep-sea

hlubinný adj:

connive at

dát tichý souhlas k

confused sea

rozbouřené moře

commercial at

zavináč n: [it.]

bridle at

urazit se

biter bit

napálený podvodník

bit-by-bit

po bitech

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

beat at

bouchat v:

at's

u [obec.]

at worst

přinejhorším adv:

at work

v práci

at will

podle přání

at peace

v míru

a tiny bit

trošičku

a little bit boring

kapku nudný [fráz.]

a bit off

neracionální adj:

a bit of coward

kus zbabělce n:

a bit much

trochu moc adj:

a bit like

trochu jako adv:

a bit

trochu

Yellow Sea

Žluté moře n: [zem.]

South China Sea

Jižní Čínské Moře

Red Sea

Rudé moře [zem.]

North Sea

Severní moře n: [zem.]

Mediterranean Sea

Středozemní moře [zem.] n:

Irish Sea

Irské moře [zem.] n:

East China Sea

Východočínské moře [zem.]

Dead Sea

Mrtvé moře n: [zem.]

Coral Sea

Korálové moře n: [zem.]

Caspian Sea

Kaspické moře [zem.]

Caribbean Sea

Karibské moře

Black Sea

Černé moře n: [zem.]

Bering Sea

Beringovo moře n: [zem.]

At

astat n:

Aral sea

Aralské moře [zem.]

Arabian Sea

Arabské moře

Aegean Sea

Egejské moře

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena