Online slovník a překladač

Výsledek překladu a bit of coward

Počet nalezených překladů: >100 (0.00229 s)

a bit of coward

kus zbabělce n:

bit

kus
bit n: [it.]
bite/bit/bitten v: [neprav.]
kousek
udidlo n:
trocha n:
bitový adj:
kousal v:
chvilka n:

of

od n:
z
na n:
vyjádření druhého pádu
ze

unheart-of

bezpříkladný adj:
neznámý adj:
neslýchaný adj:

think of

pomyslet na (acc)
pomyslit si
pomyslet si

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

come of

upadnout
konat
dopadnout

because of

kvůli (dat)
následkem
vzhledem k

unthought-of

nevzpomenutý adj:
netušený adj:

unheard-of

neznámý adj:
neslýchaný adj:

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

lots of

hodně
hodně,spousta

hear of

slyšet o
doslechnout se o

diminutive of

dívenka
dívka

bit by bit

kousek po kousku
krok za krokem

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

a little bit

maličko adj:
trošku adj:

a bit of fluff

kočka n:
žena n:

a bit mental

nevyrovnaný adj:
neracionální adj:

x-bit

vrtací korunka n: [tech.] 6 6

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

undreamt-of

netušený adj:

undreamed-of

netušený adj:

turn a bit

pootočit

tired of

unavený adj:

talk of

hovořit o

remain for a bit

pozdržet se

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of each of

každého

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

kind of

druh n:

just a little bit

trošičku

irrespective of

bez ohledu na n:

instead of

místo (gen)

independent of

nezávislý na adj:

independence of

nezávislost na n:

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

coward

zbabělec

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

biter bit

napálený podvodník

bit-by-bit

po bitech

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

a tiny bit

trošičku

a little bit boring

kapku nudný [fráz.]

a bit off

neracionální adj:

a bit much

trochu moc adj:

a bit like

trochu jako adv:

a bit at sea

být nejistý

a bit

trochu

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena