Online slovník a překladač

Výsledek překladu a bit of fluff

Počet nalezených překladů: >100 (0.00163 s)

a bit of fluff

žena n:
kočka n:

bit

kousal v:
kus
kousek
bitový adj:
bit n: [it.]
chvilka n:
udidlo n:
trocha n:
bite/bit/bitten v: [neprav.]

of

ze
na n:
od n:
vyjádření druhého pádu
z

sort of

trochu
více méně
tak nějak
jaksi

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:
ze conj:

come of

dopadnout
konat
upadnout

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

of shares

akciový adj:
akcií

of my

mojí
mého

fluff

chmýří
načechrat v:

bit by bit

kousek po kousku
krok za krokem

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

a little bit

maličko adj:
trošku adj:

a bit mental

neracionální adj:
nevyrovnaný adj:

x-bit

vrtací korunka n: [tech.] 6 6

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

turn a bit

pootočit

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

remain for a bit

pozdržet se

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of these

těchto

of such

takových

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of each of

každého

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

kind of

trochu

just a little bit

trošičku

fluff up

natřást v:

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

biter bit

napálený podvodník

bit-by-bit

po bitech

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

a tiny bit

trošičku

a question of

důležitý faktor

a little bit boring

kapku nudný [fráz.]

a bit off

neracionální adj:

a bit of coward

kus zbabělce n:

a bit much

trochu moc adj:

a bit like

trochu jako adv:

a bit at sea

být nejistý

a bit

trochu

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena