Online slovník a překladač

Výsledek překladu a bite to eat

Počet nalezených překladů: >100 (0.00259 s)

a bite to eat

trocha jídla n:
něco k snědku

bite

kousat
kousnout
bite/bit/bitten v: [neprav.]
kousnutí n:
pokousat v:
poštípat v:
ukousnout v:
uštknout v:
uštknutí n:
zabrání n:
sousto n:

eat

eat/ate/eaten v: [neprav.]
provádět orální sex v: [slang.] [vulg.]
jíst
sníst najíst se
žrát [slang.]
papat [dět.]
sníst
spapat [dět.]

to

k (dat)
do
aby

ke (dat)
ku (dat)

get to

mít účinek na
přijet v:
dostat se k
najít odezvu u
ovlivnit v:

due to

kvůli
v důsledku
zásluhou
kvůli něčemu
způsobený adj:

eat up

spapat [dět.]
sníst
dojídat v:

eat out

jíst venku
vyžrat v:
vyhlodat v:

eat into

hlodat v:
sužovat v:
trápit v:

eat humble pie

podřídit se v:
uznat chybu
kát se v:

to take measures to do st

přijmout opatření
podniknout kroky k čemu

to a fault

až příliš
příliš

fail to

nedokázat v:
ne- v:

explain to

vysvětlit
vyložit někomu

eat away

rozežírat v:
rozežrat v:

dog-eat-dog

kořistnický adj:
bezohledný adj:

bite the bullet

tvrději pracovat
více se snažit

all-you-can-eat

druh restaurace kam si zákazník zaplatí vstup a má všechno jídlo i pití zdarma n:
samooblužná restaurace n:

will eat

sní v:

to perfection

dokonale

to pay

platit [eko.]

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to edge

jít na okraji v:

to deposit

uložení [eko.]

to date

dosud adv:

to boot

k dobru

to blame

obviňovat v:

to be subject to st

podléhat čemu

to all

všem

to a friend

příteli

to Mr.

panu

they will eat

snědí

they eat

jedí

frost bite

omrzlina

extend to

sahat k

eat! weir

jez

eat!

jez

eat one´s fill

najíst se

eat it up

sněz to

eat in

jíst doma

eat heartily

baštit v:

eat crow

špatně pořídit

drive to

dohnat v:

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

dog eat dog

člověk člověku vlkem

consent to

přisvědčit v:

bite your tongue

neříkej to!

bite the hand that feeds you

zle se odvděčit za pomoc

bite the dust

umřít

bite off more than you can chew

ukousnout příliš velké sousto

bite off

ukousnout v:

bark is worse than his bite

štěká ale nekouše [id.]

I eat

jím

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena