Online slovník a překladač

Výsledek překladu a blank look

Počet nalezených překladů: >100 (0.0021 s)

a blank look

nechápavý pohled

look

pohledět v:
pohled n:
hledět v:
vzhled v:
pohlédnout v:
vypadat v:
dívat v:
vzezření n:
vyhlížet v:
prozkoumat v:
prohlédnout si v:
dívat se v:
dohlížet v:

blank

nepopsaný adj:
prázdné místo
prázdný adj:
vynechaný adj:
nevyplněný adj:
tiskopis n:
čirý adj:
čistý adj:

look at

koukat [hovor.]
podívat se
prohlédnout
prohlížet
kouknout se [hovor.]
dívat se po-

look like

vypadat jako
vyhlížet
podobat se
vypadat

look into

prozkoumat v:
prošetřovat v:
vyšetřit v:
vyšetřovat v:

point-blank

rovnou adv:
upřímně adv:
upřímný adj:

look through

vyšetřit v:
prohlédnout si
nevšímat si

look back

ohlížet se
ohlédnout se
dívat se zpět

look after

pečovat o (acc)
postarat se o (acc)
starat se o (acc)

look about

zkoumat (situaci) v:
hlídat (situaci) v:
rozhlížet se v:

new-look

nová vizáž
s novým vzhledem

look-see

zběžný pohled
omrknutí n:

look! see!

podívej se
podívejte se

look!

heleďte
hele

look up to

obdivovat v:
vzhlížet k

look out

dát pozor
dávat pozor

look on

dívat se na
přihlížet na

look here!

hele
heleďte

look forward

těšit se v:
očekávat v:

look for

hledat v:
očekávat v:

blank space

mezera (v textu)
proluka

you look

vypadáš

wet-look

mokrý vzhled

take a look back

poohlédnout poohlédl

take a look (a)round

rozhlédnout se v:

take a look

podívat se v:

please leave blank

nevyplňujte prosím

look-alike

podobná osoba n:

look up

vyhledat v:

look to

očekávat od

look sharp

pospíšit si

look over

prohlédnout v:

look out for

vyhlížet v:

look in on

zastavit se u

look in

zaskočit v:

look here

koukni

look down on

shlédnout v:

look down

shlížet v:

look ahead

dívat se před sebe

look (a)round

rozhlédnout se v:

have a look

podívat se

draw a blank

mít okno v:

blank shot

výstřel naslepo

blank fire

střelba naslepo

blank cartridge

slepá nábojnice

amorous look

zamilovaný pohled

a faraway look

pohled do dáli

Look the part

Být vhodně oblečen, mít dokonalý oděv

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena