Online slovník a překladač

Výsledek překladu a breath of fresh air

Počet nalezených překladů: >100 (0.02293 s)

a breath of fresh air

milá změna n:

air

vysoušet v:
povětří
letecký adj:
provětrat
pneumatický adj:
provětrávat v:
nafukovací adj:
vzduchový adj:
vyvětrat v:
vysílat rozhlasem
vánek n:
ovzduší adj:
vzduch
éter n:
větrat

breath

nádech n:
výdech n:
vdech n:
dech

out of breath

udýchaný adj:
bez dechu
zadýchaný adj:

open air

venku
pod širým nebem

fresh

čerstvý
svěží

catch one's breath

popadat dech
lapat po vzduchu

air-tight

vzduchotěsný adj:
neprodyšný adj:

air-hostess

letuška n:
stevardka n:

air-dry

vysušit na vzduchu
sušený na vzduchu

air-conditioner

klimatizační zařízení n:
klimatizační přístroj

air conditioning

vzduchotechnika n:
klimatizace

air conditioner

klimatizační jednotka
klimatizační zařízení n:

with bated breath

se zatajeným dechem adj:

wait with bated breath

čekat se zatajeným dechem v:

take a breath

vdechnout v:

open-air

pod širým nebem

on air

při vysílání adv:

mobile sources of air pollution

mobilní zdroje znečištění ovzduší [eko.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

fresh water

sladká voda [eko.]

fresh significance

nový význam

fresh for the morrow

ráno moudřejší večera

fresh air

čerstvý vzduch n:

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

by air

letadlem

bumpy air

vzduch plný děr

bad breath

zápach z úst

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

air-to-air missile

raketa vzduch-vzduch n:

air-to-air

vzduch-vzduch

air-strike

letecký úder

air-space

vzdušný prostor

air-show

letecký den

air-raid

nálet n:

air-pump

vývěva n:

air-mail

letecká pošta

air-line

letecká linka

air-jacket

plovací vesta

air-intake

nasávání vzduchu

air-force

vojenské letectvo

air-fighter

stíhačka n:

air-dried

na vzduchu vyschlý

air-conditioning

klimatizace n:

air-conditioned

klimatizovaný adj:

air-condition

klimatizace

air-bed

nafukovací matrace

air-base

letecká základna

air toxics

toxické látky v ovzduší [eko.]

air time

vysílací doba

air ticket

letenka

air terminal

letištní terminál n:

air strike

letecký úder

air speed

rychlost vzduchu

air space

vzdušný prostor

air raid

letecký úder n:

air rage

agresivní pasažer v letadle

air pollution

znečištění ovzduší

air force

letecké síly

air curtain

vzduchová bariéra [eko.]

air conduit

větrací potrubí n: [stav.]

air conditioned

klimatizováno

air condition

klimatizovat v:

air compressor

vzduchový kompresor n:

air bubble

vzduchová bublinka n:

air brake

vzduchová brzda

air base

letecká základna

air bag

airbag n:

a fresh start

nový život

a fresh pair of eyes

čtenář neznající knihu

a breath of wind

lehký vánek

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena