Online slovník a překladač

Výsledek překladu a breath of wind

Počet nalezených překladů: >100 (0.00294 s)

a breath of wind

lehký vánek

wind

navinout v:
vítr n:
vytočit v:
prdnout v: [slang.]
pouštět větry v: [slang.]
natáhnout
wind/wound/wound v: [neprav.]

wind off

roztočit v:
rozvinout v:
odvinout v:
odmotat v:
odvíjet v:

of

vyjádření druhého pádu
na n:
z
od n:
ze

sort of

jaksi
trochu
tak nějak
více méně

breath

dech
nádech n:
vdech n:
výdech n:

out of breath

zadýchaný adj:
udýchaný adj:
bez dechu

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

because of

kvůli (dat)
vzhledem k
následkem

wind up

motat v:
natáčet v:

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

out of

ze conj:
z conj:

of your

vašeho
vaší

come of

konat
dopadnout

catch one's breath

popadat dech
lapat po vzduchu

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

with bated breath

se zatajeným dechem adj:

wind-up

navíječ n:

wind turbine

větrná turbína n:

wind tunnel

aerodynamický kanál n:

wind instrument

dechový nástroj n:

wind a company up

ukončit činnost firmy [eko.]

wait with bated breath

čekat se zatajeným dechem v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

trade wind

pasát

take a breath

vdechnout v:

tail wind

zadní vítr n:

somebody of

kohosi

some of

několik

solar wind

sluneční vítr

sick of

nemocný adj:

sail against the wind

plout proti větru - přeneseně hovorově také: čelit problémům, odporu, atd. [fráz.]

renewable energy, wind

obnovitelná eenergie, větrná [eko.]

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

prevailing wind

převládající vítr [eko.]

outside of

vnější část

of works

děl

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

get wind of

zvětřit v:

get wind

dozvědět se

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

down wind

vítr v zádech

down the wind

po větru

dispose of

vyřídit v:

diminutive of

dívka

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

break wind

pouštět větry

become of

co pak stalo s ...?

bad breath

zápach z úst

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

acc of

sama

a breath of fresh air

milá změna n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena