Online slovník a překladač

Výsledek překladu a bunch of malarkey

Počet nalezených překladů: >100 (0.0029 s)

a bunch of malarkey

hramada nesmyslů [slang.]
kupa keců [slang.]
hromada nesmyslů [slang.]

bunch

kytice
svazek n:
banda
trs n:
shluk n:
parta n:
hrozen n:

of

ze
od n:
na n:
vyjádření druhého pádu
z

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

out of

ze conj:
mimo adv:
vedoucí z
z conj:

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

come of

konat
upadnout
dopadnout

because of

vzhledem k
následkem
kvůli (dat)

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vašeho
vaší

of such

takové adj:
takových

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mého
mojí

diminutive of

dívenka
dívka

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

uznávat koho [id.]
schvalovat co [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

malarkey

nesmysl n:

made of

vyrobeno z

kind of

trochu

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

cake of

kus něčeho

bunch up

shlukovat v:

bunch of grapes

hrozen

bunch of flowers

kytice

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

accuse of

obvinit z něčeho v:

acc of

samu

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena