Online slovník a překladač

Výsledek překladu a bundle of nerves

Počet nalezených překladů: >100 (0.00298 s)

a bundle of nerves

nervózní osoba n:

bundle

ranec
nacpat v:
otep
snop
sbalit v:
balík n:
svazek n:

of

na n:
od n:
vyjádření druhého pádu
z
ze

sort of

tak nějak
více méně
jaksi
trochu

of course

ovšem
pochopitelně
samozřejmě

dispose of

vyřídit v:
naložit s
zbavit se

bundle up

sbalit v:
nabalit v:
zachumlat v:

because of

vzhledem k
kvůli (dat)
následkem

unheard-of

neznámý adj:
neslýchaný adj:

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of your

vaší
vašeho

of such

takových
takové adj:

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mého
mojí

lots of

hodně,spousta
hodně

diminutive of

dívenka
dívka

bundle off

odklidit v:
vypakovat v:

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

war of nerves

válka nervů n: [přen.]

vascular bundle

cévní svazek n:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

undreamt-of

netušený adj:

undreamed-of

netušený adj:

somebody of

kohosi

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

save a bundle

něco našetřit

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

of God

Boha

number of

řada

nerves

nervy

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

make a bundle

zbohatnout [fráz.] [hovor.]

made of

vyrobeno z

hear of

doslechnout se o

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

blow a bundle

utratit hodně peněz

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

approve of

uznávat koho [id.]

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

ahead of

před

a number of

řada

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena