Online slovník a překladač

Výsledek překladu a case of

Počet nalezených překladů: >100 (0.00305 s)

a case of

ukázka něčeho

a case off

vyztužit

case

skříňka n:
kryt v:
dóza n:
pouzdro n:
velká / malá písmena n:
bedna n:
kufřík n:
přepravka n:
událost n:
kufr n:
případ n: [mat.]
záležitost n:

of

z
od n:
ze
na n:
vyjádření druhého pádu

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:
ze conj:

come of

dopadnout
konat
upadnout

a basket case

troska, ruina n: [hovor.]
ruina n: [hovor.]
zřícenina n: [hovor.]

upper case

velkými písmeny [typogr.]
velká písmena n:

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

of my

mojí
mého

lower case

malá písmena n:
malými písmeny

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

watch case

pouzdro na hodinky n:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

upper-case

velká písmena n:

test case

zkušební případ

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

show-case

vitrína n:

set of

soubor n:

series of

řada

pursuit of

sledování v:

packing case

bedna

outside of

vnější část

of your

vašeho

of these

těchto

of such

takových

of science

vědní

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of each of

každého

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

lower-case

malá písmena n:

just in case

pro každý případ

in that case

tedy

in any case

každopádně

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

crack this case

vyřešit zločin

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

civil case

soukromá pře [eko.]

cigarette-case

pouzdro na cigarety

cigarette case

pouzdro na cigarety

case-sensitive

závislý na velikosti písmen adv: [it.]

case-hardened

kalený adj:

case-control study

studie případ-kontrola [eko.]

case-by-case

případ od případu [fráz.]

case to case basis

případ od případu

case study

případová studie

case in point

... je toho důkazem

cake of

kus něčeho

brief-case

aktovka n:

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

approve of

schvalovat co [id.]

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

a nut case

blázen

IAC (In Any Case)

V Každém Případě [zkr.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena