Online slovník a překladač

Výsledek překladu a chicken in every pot

Počet nalezených překladů: >100 (0.00208 s)

a chicken in every pot

dost jídla pro všechny rodiny [fráz.]

pot

hrnek n:
marihuana n: [hovor.]
kotlík n:
kovový džbánek n:
konvice n:
hrnec n:

in-road

zasahování
nájezd
vpád
zásah

in brief

stručné adj:
ve stručnosti
stručně
krátce

in

uvnitř
v (loc)
ve (loc)
dovnitř n:

chicken

zbabělec n:
slepičí
kuře
kuřecí adj:

in-house

domácí
podomácku
vnitropodnikový

pot-shot

výstřel bez míření n:
výstřel zblízka n:

pot-pourri

směs vonných látek
všehochuť

pot-hunter

lovec trofejí n:
lovec zvěře n:

keep in

udržovat v:
uchovávat

interest in

zájem o
podíl v n:

in-group

zasvěcenci
zájmová skupina

in writing

písemnou cestou
písemně

in use

v užívání
používaný

chicken-livered

bázlivý adj:
zbabělý adj:

chicken-hearted

bázlivý adj:
zbabělý adj:

spring chicken

mladé kuře

prairie chicken

kur prériový n: [zoo.]

pot-belly

pupkáč

pot-bellied

břichatý adj:

pot shot

výstřel zblízka n:

pot roast

dušené maso

pepper pot

pepřenka

one born every minute

každou minutu se někdo narodí

melting pot

tavící kotel

lead-in

uvedení n:

lead in

vyústit v:

lay in

zásobit se

kick in

rozkopnout v:

jump in

naskočit v:

jam in

vecpat v:

involved in

spojený s

inhere in

nacházet se v

in-tray

box na nevyřízené dokumenty

in-store

skladový adj:

in-service

během práce

in-process

rozpracovaný adj:

in-patient

hospitalizovaný pacient

in-law

příbuzní ze strany partnera n:

in-joke

vtip pro zasvěcené

in-flight

prováděný za letu

in-depth

hloubkový adj:

in-car

umístěný ve voze

in-between

mezi adv:

in words

slovy

in vivo

zaživa n:

in vitro

in vitro

in vain

nadarmo

in order

v pořádku

in contrast

na rozdíl

in color

barevně

in bulk

volně sypaný

in between

mezi prep:

in advance

předem

in addition

dodatečně

in Britain

Britanie

hem in

obklíčit v:

go to pot

natáhnout brka

every year

každoročně adv:

every time

pokaždé

every other day

ob den

every other

ob (acc)

every one

každý adj:

every

každý

chicken-and-egg

dilema příčiny a důsledku

chicken out

zbaběle couvnout

chicken hawk

starší muž vybírající si chlapce jako sexuální partnery n: [slang.]

chicken feed

krmivo pro drůbež

chamber pot

nočník n:

C-in-C

vrchní velitel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena