Online slovník a překladač

Výsledek překladu a chip off the old block

Počet nalezených překladů: >100 (0.00301 s)

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

block

kostka n:
činžák n:
blokovat v:
kvádr n:
blok

chip

integrovaný obvod n:
žeton n:
odštěpek n:
čip

block of flats

činžák
bytový dům [stav.]
panelový dům
obytný dům n:

right off the bat

hned zpočátku [idiom]
přímo z pálky [idiom]
hned nazačátek [idiom]

old

stár adj:
stará adj:
starý adj:

off the record

mimo zápis
neúřední adj:
neoficiálně

chip away

odštípat v:
odsekat v:
odseknout v:

wood block

dřevěná kostka n:
dřevěné razidlo n:

stumbling block

překážka n:
kámen úrazu

old-timer

stařík n:
veterán n:

chock-a-block

být plný (čeho)
kompletní adj:

blue chip

prvotřídní akcie
spolehlivá akcie

block up

zablokovat v:
zahradit v:

block off

zarazit v:
zablokovat v:

block letters

tiskací písmena n:
hůlkové písmo

block capital

tiskací písmo
hůlkové písmo

year old

letý

tower block

panelový dům

starting block

startovní místo

silicon chip

křemíkový čip

prefabricated tower block

panelák n:

old-world

týkající se dávné Evropy

old-time

starodávný adj:

old-gold

tmavě žlutá barva n:

old-fashionedness

staromódnost n:

old-fashioned

staromódní adj:

old-age

starobní adj:

old woman

stará adj:

old times

staré časy n:

old timer

veterán n:

old school

stará škola

old salt

námořník n:

old nick

ďábel n:

old man

kmet n:

old maid

stará panna n:

old lady

matka n:

old gold

tmavě žlutá barva n:

old geezer

dědek n:

old flame

dávná láska n:

old fashioned

staromódní adj:

old boy

kamarád n:

old age

staroba n:

off-the-shelf

předem hotový

off-the-record

neoficiální adj:

off-the-rack

konfekční adj:

off-the-cuff

bez přípravy

nip off to the loo

odskočit si

in block letters

hůlkovým písmem

grow old

zestárnout v:

get old

zestárnout

declining-block system

klesající skupinový systém [eko.]

cylinder block

blok motoru n:

chip off

useknout v:

chip in

připojit se v:

call off the strike

odvolat stávku

call off the dogs

ať mě tví přátelé nechají!

building block

obytný blok

breeze block

tvárnice

blue-chip

bezrizikový adj:

blow the lid off

prozradit zločin

block rates

skupinové ceny [eko.]

block letter

tiskací písmeno

beat the pants off

s převahou porazit

at the ripe old age

velmi starý

apartment block

bytový dům [stav.]

age-old

letitý adj:

a mental block

překážka v učení n:

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Old Town

staroměstský adj:

Old Testament

Starý zákon n: [jmén.]

Old Miss

Stará slečna [žert.]

CHIP

informační průřez chemickým rizikem [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena