Online slovník a překladač

Výsledek překladu a chunk of change

Počet nalezených překladů: >100 (0.00297 s)

a chunk of change

hromada peněz [fráz.]

change

drobné
přesednout
přesedat
přestupovat
rozměnit
výměna n:
vystřídání n:
změnit
záměna
přeměna
střídat v:
přestup n:
přestoupit
proměňovat
proměnit
změna
proměna
měnit
vyměnit v:

of

z
ze
vyjádření druhého pádu
na n:
od n:

sort of

trochu
jaksi
tak nějak
více méně

out of

ze conj:
z conj:
mimo adv:
vedoucí z

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

dispose of

naložit s
zbavit se
vyřídit v:

come of

dopadnout
konat
upadnout

short-change

ošidit v:
špatně vrátit peníze

of your

vašeho
vaší

of such

takových
takové adj:

chunk

poleno n:
kus n:

change over

přeměna n:
změna n:

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

unheard-of

neslýchaný adj:

technical change

technická změna [eko.]

somebody of

kohosi

some of

několik

small change

drobné

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

phase change

fázový přechod

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

non-reversable landscape change

nevratná změna krajiny [eko.]

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

inventory change

změna stavu zásob

give change for

rozměnit

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

composed of

složený z

change your mind

změnit váš názor

change of location

změna místa

change of address

změna adresy

change money

drobné

change hands

měnit majitele

change for the better

změna k lepšímu

change coins

rozměnit

cake of

kus něčeho

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

approve of

schvalovat co [id.]

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena