Online slovník a překladač

Výsledek překladu a cold fish

Počet nalezených překladů: >100 (0.00109 s)

a cold fish

studený jak psí čumák [fráz.]
suchar [fráz.]

cold

chladno adv:
zima n:
rýma n:
studený adj:
chladný adj:
ochladit v:
chlad n:
bezcitný adj:
deprimující adj:
prochladlý adj:
neosobní
lhostejný adj:
frigidní
nachlazení n:

a cold

neosobní
studený
rýma
neosobný
chladný
udělat něco bez přípravy, přímo [slang.].
v bezvědomí [slang.].
frigidní
starý
slabý
vychladlý

fish

ryby n:
bažant (nezkušený člověk) n:
ryba (člověk narozený ve znamení Ryby) n:
rybařit v:
rybí adj:
ryba

catch a cold

dostat chřipku
dostat rýmu
nachladit se

fish-hook

udice n:
rybářský háček n:

cool fish

vypečený ptáček
drzoun

cold-hearted

bezcitný adj:
nemilosrdný adj:

cold-footer

zbabělec
baba

cold-bloodedly

bezcitně adv:
chladnokrevně adv:

cold turkey

náhle
bez mezikroků

cold feet

tréma
strach

cold comfort

chabá útěcha
slabá útěcha

catch cold

dostat chřipku
nastydnout v:

a different kettle of fish

odlišný adj:
jiný adj:

stone-cold

chladný jako kámen

protected fish area

chráněná rybí oblast [eko.]

non-viable fish stocks

neživotaschopné zásoby rybí populace [eko.]

neither fish nor fowl

ani ryba ani rak [fráz.]

ice-cold

ledový adj:

have a cold

být nachlazený

flying fish

létající ryba n: [zoo.]

fish-pond management

obhospodařování rybníků (chovných) [eko.]

fish zone

rybí pásmo [eko.]

fish stick

rybí prst

fish shop

rybárna

fish restaurant

rybárna

fish pond

rybník

fish girder

příhradový girlandový vazník [stav.]

fish fillet

filé n:

fish feeding

krmení ryb [eko.]

drink like a fish

pít jak duha n:

common cold

nachlazení n:

cold-shoulder

ignorovat v:

cold-heartedness

nemilosrdnost n:

cold-footed

zbabělý

cold-cream

pleťový krém n:

cold-bloodedness

studenokrevnost [eko.]

cold-blooded

chladnokrevný adj:

cold war

studená válka

cold sweat

studený pot

cold sore

opar [med.]

cold snap

chladné počasí [amer.]

cold shoulder

nevšímavost n:

cold seet

studený pot

cold scent

vychladlá stopa

cold fusion

studená fúze n: [fyz.]

cold front

studená fronta

cold fish

studený čumák

cold facts

holá fakta

cold down

zatvrdit v:

cold douche

studená sprcha

cold digestion

studené vyhnívání (kanalizace) [eko.]

cold cuts

nářez ze studeného masa pl.

cold cream

pleťový krém

cold cook

funebrák

cold cash

hotovost n:

cold call

návštěva bez ohlášení n:

bigger fish to fry

mít na práci důležitější věci

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena