Online slovník a překladač

Výsledek překladu a common thread

Počet nalezených překladů: 58 (0.0014 s)

a common thread

obvyklá zápletka n:

common

společný
společné adj:
obecný, veřejný, společný [eko.]
prostý adj:
běžný
obvyklý
obyčejný
obecný

spin thread

uříst
spříst
příst

common stock

společné zásoby [eko.]
kmenová akcie
běžná akcie

common sense

prostý rozum
selský rozum
zdravý rozum

common law

obecné právo
zvykové právo
obyčejné právo

thread

příze n:
vlákno n: [it.]

the common man

průměrný občan
obyčejný člověk

common share

obyčejná akcie
kmenová akcie

common agricultural policy

CAP common agricultural policy [eko.]
common agricultural policy CAP [eko.]

spin (thread)

příst v:

much in common

mnoho společného

least common multiple

nejmenší společný násobek [mat.]

least common denominator

nejmenší společný jmenovatel [mat.]

hang by a thread

mít na kahánku

greatest common divisor

největší společný dělitel [mat.][fráz.]

common-sense

zdravý rozum

common-property, restricted

společné vlastnictví, omezené [eko.]

common-property resources.

společně vlastněné zdroje (obecní zdroje) [eko.]

common-law

zvykové právo

common-cause failure

porucha se společnou příčinou [tech.]

common property regime

systém společného vlastnictví [eko.]

common property problems of water

problémy společného vlastnictví vody [eko.]

common parlance

prostá řeč

common noun

obecné podstatné jméno n: [lingv.]

common multiple

společný násobek

common mode rejection ratio

činitel potlačení souhlasného rušení [el.]

common fraction

obecný zlomek

common factor

společný jmenovatel

common equivalent

všeobecný ekvivalent

common divisor

společný dělitel

common denominator

společný jmenovatel

common cuckoo

kukačka obecná n: [zoo.]

common cold

nachlazení n:

common carrier

veřejný přepravce

common agricultural policy.

společná zemědělská politika [eko.]

common /collective/ ownership

společné vlastnictví [eko.]

Common Redpoll

Čečetka zimní n: [zoo.]

Common Agricultural Policy

Společná zemědělská politika

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena